Inwestycje dla Europy

Kryzys gospodarczy spowodował gwałtowny spadek poziomu inwestycji w całej Europie. Obecnie niezbędne są kolektywne, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, które pozwolą odwrócić tę negatywną tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Europie.

Komisja zaproponowała w związku z tym podejście oparte na trzech filarach. Są to: reformy strukturalne mające na celu skierowanie Europy na nową ścieżkę wzrostu; odpowiedzialność budżetowa, służąca należytemu zarządzaniu finansami publicznymi i umocnieniu stabilności finansowej oraz inwestycje, których zadaniem jest pobudzenie trwałego wzrostu. Plan inwestycyjny dla Europy jest głównym elementem tej strategii.

W maju 2015 r., zaledwie cztery i pół miesiąca od przyjęcia przez Komisję, liderzy UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (ang. EFSI).

Natomiast w lipcu Komisja Europejska uzgodniła ostatnie elementy, dzięki którym w najbliższym czasie nabiorą tempa inwestycje w gospodarkę realną w Unii Europejskiej. Przyjęty pakiet środków pozwoli na uruchomienie EFSI wczesną jesienią 2015 r., zgodnie z ambitnym harmonogramem realizacji planu inwestycyjnego dla Europy przyjętym przez przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera.

150907_logo_ebi

Dlatego, chcąc przybliżyć polski przedsiębiorcom możliwości uzyskania finansowania z EFSI, Komisja Europejska zaprasza na – przygotowane we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym– seminarium na temat Planu inwestycyjnego dla Europy, które odbędzie się w poniedziałek, 14 września 2015 r., godz. 9:30–12:45 w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przy ul. Jasna 14/16a w Warszawie.

PROGRAMmsw12 - 39 KB

Rejestracja poprzez stronę internetową do czwartku, 10 września.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy mogą wcześniej zamknąć rejestrację.