Inwestycje dla Europy

W dyskusji udział wzięli reprezentanci Przedstawicielstwa KE w Polsce – Dyrektor Marzenna Guz-Vetter oraz radca ekonomiczny Tomasz Gibas. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE Krzysztof Bednarek. Inni paneliści to poseł Platformy Obywatelskiej i Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Rafał Trzaskowski, Adam Ambroziak ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Bartłomiej Nowak – ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych.

We wprowadzeniu do dyskusji Marzenna Guz-Vetter podkreśliła potrzebę tonowania emocji w stosunkach Polski z UE. – Na linii Bruksela-Warszawa nie ma oczywiście żadnej wojny. Jest natomiast długa lista problemów i spraw europejskich, podobnie jak w relacjach Komisji z pozostałymi państwami członkowskimi.

Podsumowując miniony rok dyrektor Guz-Vetter zwróciła uwagę na nowy styl pracy Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera, przede wszystkim dążenie do koncentracji działań na wyznaczonych priorytetach. W rezultacie liczba nowych inicjatyw Komisji zmniejszyła się o 80 proc. Podobny poziom ma zostać utrzymany także w tym roku.

Tomasz Gibas zaprezentował podsumowanie działań KE w zakresie polityki gospodarczej, przede wszystkim na polu pobudzania inwestycji, reform strukturalnych oraz odpowiedzialności budżetowej państw członkowskich. Zwrócił uwagę na zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu zaznaczając, że nie zwalnia to polskich władz z konieczności działań na rzecz dalszej konsolidacji fiskalnej. Tomasz Gibas podsumował także postępy w odniesieniu do flagowego projektu Komisji – tzw. planu inwestycyjnego Junckera. Zwrócił przy tym uwagę, na możliwość synergii między planem inwestycyjnym rządu Beaty Szydło a działaniami na poziomie europejskim.

W trakcie dyskusji zaproszeni goście komentowali dotychczasowe działania i plany KE. Zastanawiano się także nad stanem integracji, w tym nad relacjami między poszczególnymi instytucjami UE oraz wzrostem antyeuropejskich nastrojów społecznych w niektórych państwach członkowskich. Dużo uwagi poświęcono kryzysom, które w ostatnim czasie dotknęły UE. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych chwalił działania Komisji na rzecz pobudzania wzrostu i inwestycji w UE. – Bardzo pozytywnie oceniamy to, że Komisja Europejska rozpoczęła realizację strategii gospodarczej od wdrożenia planu Junckera. (…) Bardzo szybkie wdrożenie tego planu daje nadzieję, że kolejne elementy strategii, na przykład Unia Energetyczna, na której Polsce bardzo zależy, będzie łatwiej realizować – stwierdził Krzysztof Bednarek.

Z kolei Rafał Trzaskowski podkreślił zagrożenia związane z podważaniem zasad funkcjonowania jednolitego rynku m.in. w odniesieniu do swobody przepływu osób czy też sektora usług. – Działania rozmontowujące jednolity rynek skończą się katastrofą – ostrzegał polityk Platformy Obywatelskiej.

Zastrzeżenia do funkcjonowania rynku wewnętrznego zgłaszał także Adam Ambroziak. Jego zdaniem kluczowe znaczenie dla pobudzania wzrostu gospodarczego i inwestycji w UE ma zapewnienie dostępu do rynku europejskiego dla innowacyjnych start-up’ów. W tym kontekście pozytywnie ocenił działania Komisji na rzecz wzajemnego uznawania innowacyjnych towarów i usług, które przyczyniają się do ich płynniejszego przepływu wewnątrz jednolitego rynku.

Z kolei Bartłomiej Nowak zwrócił uwagę, że powstawanie jednolitego rynku ma charakter otwartego procesu, w którym instytucje i państwa członkowskie reagują na zmiany zachodzącego w gospodarce. Podkreślił także nowe zjawiska w procesie integracji europejskiej. – Bezprecedensowo dużą rolę w procesie integracji odgrywają dzisiaj państwa, które działają ze sobą bezpośrednio. Najważniejsze decyzje zapadające dzisiaj w Unii to decyzje premierów – zauważył.