Inwestować i łączyć

Szczyt Regionów i Miast organizowany jest co dwa lata począwszy od 2002 roku.  W związku z przejęciem przez Słowację 1 lipca 2016 roku, przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, spotkanie w tym roku odbędzie się w Bratysławie. W samym szczycie udział weźmie ponad 700 osób z całej Europy. Wśród zaproszonych gości znajdą się politycy szczebla centralnego, lokalnego a także międzynarodowi eksperci i inwestorzy, burmistrzowie oraz prezydenci miast, jednak największą grupę stanowić mają członkowie Europejskiego Komitetu Regionów.

Tematem przewodnim szczytu, będą kwestie związane z rozwojem inwestycji i zmodernizowania połączeń transgranicznych. Celem rozmów jest odblokowanie potencjału wzrostu gospodarczego, który oferuje bogatą różnorodność regionów europejskich. Uczestnicy będą mogli dyskutować między innymi o tym jak połączyć kapitał wraz z inicjatywami w celu utworzenia i usprawnienia gospodarki cyfrowej, infrastruktury energetycznej oraz regionalnych i transgranicznych strategii rozwoju.

Europejski Szczyt Regionów i Miast stwarza możliwość, aby doświadczenia lokalne znalazły odzwierciedlenie w polityce oraz, aby mogły mieć wpływ na perspektywy gospodarcze, społeczne i terytorialne w Europie w nadchodzących latach.

Podczas szczytu odbędzie się wiele imprez i wydarzeń kulturalno-społecznych, dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać historię Bratysławy.

Szczegółowe informacje i rejestracja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu mogą zarejestrować za pośrednictwem formularza się bezpośrednio na oficjalnej stronie internetowej poświęconej szczytowi.

Tylko i wyłącznie potwierdzone zgłoszenie jest gwarancją uczestnictwa w szczycie.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalniej stronie szczytu:

http://www.cor.europa.eu/BratislavaSummit/