Internetowa gospodarka przyspieszy
Rozwój handlu elektronicznego i usług internetowych ma ogromny potencjał i może przynieść korzyści gospodarcze, socjalne i społeczne. W sektorze internetowym tworzy się 2,6 miejsc pracy na jeden etat zlikwidowany „offline”. Dzięki globalnej sieci konsumenci mają większy wybór, również w regionach wiejskich i odosobnionych. Korzyści wynikające z niższych cen w internecie oraz większego wyboru dostępnych produktów i usług szacuje się na 11,7 mld euro, co stanowi 0,12 proc. europejskiego PKB. Gdyby handel elektroniczny stanowił 15 proc. handlu detalicznego, a przeszkody na rynku wewnętrznym zostałyby wyeliminowane, korzyści dla konsumentów osiągnęłyby 204 mld euro, czyli 1,7 proc. europejskiego PKB. Komisja Europejska stwierdziła jednak, że istnieją liczne problemy, które utrudniają konsumentom i przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie potencjału usług online: obowiązujące przepisy często są ignorowane albo nieprecyzyjne, oferty są zbyt mało przejrzyste i trudno je porównać, a koszty, takie jak dostawa, są często wysokie i niedostosowane.

Z tego względu, w ramach agendy cyfrowej i Aktu o jednolitym rynku oraz w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej o przedstawienie planu działania w celu osiągnięcia wewnętrznego rynku cyfrowego do 2012 r., Komisja przyjęła dzisiaj komunikat przedstawiający szesnaście konkretnych działań mających na celu podwojenie do 2015 r. udziału handlu elektronicznego w sprzedaży detalicznej (dzisiaj 3,4 proc.) oraz udziału sektora internetowego w europejskim PKB (dzisiaj poniżej 3 proc.). Do 2015 r. handel i usługi online mogą stanowić ponad 20 proc. wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia netto w niektórych państwach członkowskich (np. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji).

– W trudnej sytuacji, jaką obserwujemy obecnie w Europie, konieczne jest wykorzystanie wszelkich zasobów, które mogą zwiększyć aktywność i zatrudnienie. Zaprezentowany dzisiaj plan działania da obywatelom i przedsiębiorstwom nowe możliwości oraz przyniesie Europie wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy, których tak potrzebuje. Jego celem jest usunięcie przeszkód, które do tej pory hamowały rozwój europejskiej gospodarki internetowej – podkreślali komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier, wiceprzewodnicząca Neelie Kroes, odpowiedzialna za strategię cyfrową, oraz komisarz John Dalli, odpowiedzialny za politykę konsumencką.

Treść komunikatu

Zgodnie z Aktem o jednolitym rynku oraz agendą cyfrową, komunikat przedstawia plan działania, który ułatwi transgraniczny dostęp produktów i treści online; skutecznie rozwiąże problemy związane z płatnościami, dostawami, bezpieczeństwem oraz informacjami o konsumentach; oraz ułatwi rozwiązywanie sporów i usuwanie treści niezgodnych z prawem, przyczyniając się tym samym do rozwoju bezpieczniejszego internetu, w którym podstawowe prawa i wolności będą lepiej przestrzegane. Chodzi o stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi dynamicznego jednolitego rynku cyfrowego poprzez rozwiązanie problemów, które ten rozwój hamują. Jednocześnie należy wspierać inwestycje w łączność bezprzewodową i w infrastrukturę stałą nowej generacji oraz umożliwić rozwój usług w zakresie chmury obliczeniowej.

W komunikacie oceniono, że w ciągu najbliższych pięciu lat handel elektroniczny i usługi internetowe mogą stanowić nawet 20 proc. zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Łatwiejszy będzie również dostęp do dóbr i usług dla osób mieszkających na terenach odizolowanych oraz osób podatnych na zagrożenia, co przyczyni się do poprawienia spójności terytorialnej UE.

W komunikacie określono również przeszkody hamujące rozwój sektora internetowego: ograniczoną ofertę legalną i transgraniczną, brak informacji, niewystarczającą ochronę konsumentów, nieefektywne systemy dostaw i płatności; trudności z usunięciem treści niezgodnych z prawem oraz ryzyko rozprzestrzeniania się cyberprzestępczości.