Internet przyjazny niepełnosprawnym
Ponad 100 milionom obywateli UE łatwiej byłoby korzystać z usług publicznych online, gdy szukają pracy, rejestrują pojazd, składają deklarację podatkową, podanie o paszport lub o prawo jazdy – wszystko to dzięki nowym przepisom zaproponowanym dzisiaj, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przez Komisję Europejską.

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego wprowadza, od końca 2015 r., obowiązkowe, unijne, znormalizowane cechy dostępności dla 12 rodzajów stron internetowych. Obowiązkowa dostępność ma zastosowanie do podstawowych usług publicznych, takich jak zabezpieczenie społeczne, usługi związane z ochroną zdrowia, poszukiwanie zatrudnienia, podania o przyjęcie na studia i podania o wydanie dokumentów tożsamości i aktów urzędowych.

Dzięki proponowanym nowym przepisom uściślono by także znaczenie pojęcia „dostępność sieci” (specyfikacje techniczne, metodyka oceny, sprawozdawczość, testowanie „góra-dół”), a rządy byłyby zachęcane do stosowania tych przepisów w ramach wszystkich usług, nie tylko tych objętych wykazem obowiązkowym.

Przedłożony dzisiaj wniosek przyniósłby przede wszystkim korzyść mieszkającym w Europie 80 milionom osób niepełnosprawnych oraz 87 milionom Europejczyków powyżej 65 roku życia. Osoby niewidome i niedowidzące miałyby na przykład możliwość usłyszenia opisu obrazów dzięki czytnikowi ekranu, zaś osoby niesłyszące i niedosłyszące mogłyby zobaczyć adnotacje do plików dźwiękowych, zaś wszystkie elementy strony internetowej byłyby dostępne za pomocą zarówno klawiatury, jak i myszki.

Wdrożenie dzisiejszego wniosku otworzyłoby rynek dostępności sieci w Europie o szacowanej wartości 2 mld euro – rynek ten osiągnął do dzisiaj jedynie 10 % swojej potencjalnej wielkości. Na innowacjach, dla których bodźcem będzie omawiany wniosek, skorzystają wszyscy użytkownicy internetu – dzięki większej funkcjonalności i niższym kosztom jej udostępnienia.

– Dziś dostęp do internetu jest w zasadzie nam wszystkim konieczny w codziennym życiu – w ten czy inny sposób – i wszyscy mamy prawo do równego dostępu do usług publicznych online.Dzięki temu wnioskowi prawo to z idei przekształci się w rzeczywistość.Wniosek ten stworzy lepsze warunki rynkowe, da więcej miejsc pracy i obniży ponoszone przez rządy koszty zapewniania dostępności stron internetowych – mówi wiceprzewodnicząca KE, Neelie Kroes.