Inteligentne granice UE
Sprawne i szybkie przekraczanie zewnętrznych granic UE i jednocześnie odpowiedni poziom ich ochrony. Mają się do tego przyczynić propozycje rozwiązań przedstawione przez Komisję Europejską, które dotyczą wykorzystania nowych technologii oraz usprawnienia systemu monitorowania obywateli państw trzecich, którzy przekraczają granice wspólnoty.

Unia Europejska potrzebuje bardziej nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania przepływem podróżnych na swoich granicach zewnętrznych. Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat, w którym przedstawione zostały główne rozwiązania dotyczące wykorzystania nowych technologii w celu ułatwienia życia obcokrajowcom często podróżującym do UE oraz usprawnienia systemu monitorowania obywateli państw trzecich, którzy przekraczają granice.

Wyzwaniem dla wielu państw członkowskich jest umożliwienie podróżnym sprawnego i szybkiego przekraczania granic, a jednocześnie zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony. Każdego roku zewnętrzne granice UE przekracza 700 mln obywateli Unii oraz państw trzecich. Zakłada się, że w przyszłości liczba ta będzie znacznie wyższa. Do roku 2030 liczba pasażerów na lotniskach europejskich może wzrosnąć o 80%. O ile procedury odprawy granicznej nie zostaną w odpowiednim czasie zmodernizowane, może to oznaczać dla podróżnych większe opóźnienia i dłuższe kolejki. W interesie Unii leży ułatwienie turystom i osobom podróżującym służbowo wjazdu na teren Europy.

– Zadaniem Unii jest stałe unowocześnianie systemu zarządzania swoimi granicami zewnętrznymi oraz zadbanie o to, by strefa Schengen była lepiej przygotowana do sprostania przyszłym wyzwaniom – oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych. – Inicjatywa na rzecz inteligentnych granic umożliwiłaby regularnie podróżującym osobom szybsze przekraczanie granic, a nam pomogłaby wzmocnić ochronę na granicach zewnętrznych UE. Obecnie musimy zapewnić wprowadzenie najbardziej efektywnych systemów. Cieszę się, że w gronie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych będziemy mogli omówić dostępne rozwiązania – dodała.

Szczegółowe informacje
Strona Cecilii Malmström, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Link