Innowacje w szkole
Ponad 8 na 10 osób zaangażowanych w finansowaną przez UE inicjatywę wspierającą innowacyjne metody nauczania i udoskonalenie materiałów edukacyjnych dla dzieci uważa, że program miał na nie pozytywny i długofalowy wpływ. Według nowego badania, podobny odsetek osób stwierdził również, że bez wsparcia UE nie można by osiągnąć tych samych wyników.

Projekty były finansowane w ramach unijnego programu Comenius, który wspiera różne rodzaje działań takie jak partnerstwa szkół, szkolenia dla nauczycieli czy sieć szkół eTwinning. Program ten jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, którego następcą od stycznia 2014 r. będzie „Erasmus dla wszystkich”. W ramach programu Comenius co roku przeznacza się ok. 13 mln euro na rzecz uniwersytetów, placówek kształcących nauczycieli, organizacji pozarządowych oraz szkół, aby wspierać opracowywanie nowych metod nauczania i materiałów edukacyjnych. Innowacyjne nauczanie obejmuje na przykład wykorzystanie aktorstwa i nauk podstawowych w edukacji małych dzieci.

Badanie wykazało, że największy pozytywny wpływ inicjatywa wywarła na osoby bezpośrednio zaangażowane w projekty, które stwierdziły, że poszerzyło to ich horyzonty, ułatwiło dostęp do najlepszych praktyk i innowacji oraz poprawiło umiejętności zawodowe w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i zarządzania.

Większość organizacji zwraca uwagę przede wszystkim na takie korzyści jak możliwość nawiązania nowych kontaktów i stworzenia synergii, zarówno wewnątrz instytucji jak i z innymi placówkami. Wpływ projektów i sieci na system szkolnictwa jest mniej odczuwalny, ale większość respondentów uważa, że faktycznie istnieje, na przykład wtedy, gdy moduły szkoleń dla nauczycieli lub treść szkoleń opracowana w ramach projektu lub sieci zostają włączone do oficjalnych programów.

źródło i więcej informacji: Link