Innowacja w administracji
Chcąc nagrodzić pomysłowość i doskonałość, Komisja Europejska przyznawać będzie Europejską Nagrodę Innowacji w Administracji Publicznej w trzech kategoriach:

– inicjatywy na rzecz mieszkańców,
– inicjatywy na rzecz firm
– inicjatywy na rzecz rozwoju badań i edukacji.

W każdej kategorii do zdobycia będą trzy nagrody finansowe w wysokości 100 000 euro każda.

Kto może wziąć udział w konkursie i jaki jest jego cel?

Konkurs przeznaczony jest dla jednostek administracji publicznej. Może w nim wziąć udział każdy organ władzy państwowej, regionalnej bądź lokalnej państwa członkowskiego Unii bądź państwa stowarzyszonego jak na przykład ministerstwa, urzędy państwowe, gminne, powiaty itp. Do konkursu można zgłaszać już istniejące innowacyjne inicjatywy publiczne, będące we wczesnym stadium realizacji (od pierwszego do czwartego roku po wejściu w życie).

Celem konkursu jest wspomaganie inicjatyw publicznych, z których korzystają obywatele państw członkowskich, młode przedsiębiorstwa, ośrodki edukacyjne bądź naukowcy. Nie ma zdefiniowanej listy propozycji projektów. Mogą to być na przykład inicjatywy pomocy dla osób starszych, pomysły ekologicznie przyjaznego transportu publicznego, pomocy rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwień dla firm, pracy naukowców i badaczy.

Do kiedy można zgłaszać swoje propozycje i w jaki sposób wyłonieni zostaną zwycięzcy?

Inicjatywy mogą być zgłaszane do 15 lutego 2013 roku, a zwycięzcy zostaną wyłonieni na wiosnę 2013 roku. Projekty zostaną wyselekcjonowane między innymi na podstawie ich oryginalności, rozwiązań i prostoty wdrażania pomysłu. Liczy się także sposób, w jaki zostanie wykorzystana nagroda finansowa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie konkursu: Link. Na tej stronie można również zgłaszać swoje projekty do konkursu i przeczytać regulamin konkursu.