Indie – UE
Współpraca handlowa UE i Indie spodziewają się, że jesienią uda im się zakończyć negocjacje w sprawie porozumienia o wolnym handlu, które ma dawać impuls do wymiany handlowej towarów i usług. – Umowa o wolnym handlu zawarta między UE a Indiami, będzie największą tego typu umową handlową na świecie. Skorzysta na niej 1,7 miliarda ludzi – powiedział przewodniczący José Manuel Barroso. – Wraz z nią przed hinduskimi i europejskimi przedsiębiorstwami otworzą się nowe możliwości działania. Umowa ta będzie stymulować trwały wzrost gospodarczy, a także przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy i do rozwoju innowacji w Indiach i Europie. UE jest największym partnerem handlowym Indii – wartość obrotów towarowych i usługowych wyniosła ok. 86 mld euro w 2010 r. Poziom wzajemnej wymiany towarowej wzrósł o 20 proc. w latach 2010–2011. Indie umocniły swoją pozycję na liście głównych partnerów handlowych UE, przesuwając się z 15. miejsca (w 2002 r.) na 8. W 2010 r. UE wyeksportowała do Indii towary warte blisko 35 mld euro. Natomiast wartość importu towarów wyniosła w tym samym okresie 33 mld euro. Energia i zmiana klimatu Podczas spotkania liderzy obu stron zobowiązali się do współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej. UE chce wzmocnić współpracę z Indiami na rzecz rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, zwłaszcza energii odnawialnej. Badania naukowe i innowacje W ubiegłym roku Indie, Komisja i kraje UE uruchomiły pilotażowy program badawczy dotyczący wody i zasobów biologicznych. Na szczycie w New Delhi przyjęto strategię mającą na celu ustalenie dodatkowych obszarów współpracy badawczej, np. dotyczącej energii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ochrony zdrowia. UE i Indie zacieśnią również współpracę naukową poprzez szerszą współpracę w ramach programów wymiany między uczelniami i przedsiębiorstwami. Bezpieczeństwo Obie strony określiły sposoby zwiększenia współpracy w walce z terroryzmem, piractwem u wybrzeży Somalii i cyberprzestępczością. Zastanawiano się także nad tym, jak Indie mogłyby pomóc ponownie zaangażować Iran w międzynarodowe negocjacje dotyczące jego programu nuklearnego.