I wszystko jasne!
Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła zieloną księgę i rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przyszłości oświetlenia LED.

Szybsze wprowadzenie oświetlenia LED zapewni powodzenie europejskiemu przemysłowi oświetleniowemu i przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii do celów oświetlenia o 20 procent do roku 2020. Rynek stawia przed oświetleniem LED szereg wyzwań: wysokie ceny zakupu ze względu na fakt, iż w porównaniu z innymi rodzajami oświetlenia jest to bardziej zaawansowana technologia; brak znajomości ze strony potencjalnych użytkowników; a także brak wspólnych norm. W związku z powyższym w okresie do 29 lutego 2012 r. będą prowadzone konsultacje mające na celu zebranie opinii dotyczących propozycji Komisji.

– Upowszechnienie oświetlenia LED jest poza wszelką dyskusją. Dzięki niemu mamy więcej pieniędzy w kieszeni, nasza planeta jest czystsza. Zwracamy się o pomysły dotyczące tego, jak przyspieszyć powszechne wprowadzenie tej technologii oraz stworzyć jak najwięcej miejsc pracy i uzyskać jak największe oszczędności dla Europy z tytułu powszechnego korzystania z oświetlenia LED. – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.

Kluczowe pytania przedłożone w ramach konsultacji społecznych to m.in.:

• Jakie działania mogłyby pomóc w usunięciu istniejących barier i przyspieszeniu powszechnego wprowadzenia LED w Europie?
• Jak można zapewnić na europejskim rynku bezpieczne produkty LED o wysokiej jakości, które spełniają oczekiwania konsumentów?
• W jaki sposób można zacieśnić współpracę sektora oświetleniowego z architektami, projektantami oświetlenia, firmami zajmującymi się montażem instalacji elektrycznych oraz sektorami budownictwa i mieszkalnictwa?
• W jaki sposób UE mogłaby najlepiej wspierać przedsiębiorczość i konkurencyjność w sektorze oświetleniowym?

Upowszechnienie oświetlenia LED stymulującego wzrost oszczędności energii stanowi jeden z głównych celów Europejskiej agendy cyfrowej.

Kontekst

W związku ze stopniowym wycofywaniem ze sprzedaży żarówek na terenie UE, które ma się zakończyć we wrześniu 2012 r., w ciągu najbliższych kilku lat w europejskich gospodarstwach domowych, biurach i na ulicach konieczne będzie zastąpienie około 8 miliardów żarówek bardziej energooszczędnymi źródłami oświetlenia. Należą do nich między innymi takie technologie oświetleniowe, jak technologia LED i organiczna technologia LED (OLED) zwana również oświetleniem półprzewodnikowym.

Oświetlenie półprzewodnikowe zapewnia bardzo wysoką jakość światła o dużych walorach estetycznych oraz znaczną poprawę możliwości projektowych.

Oświetlenie półprzewodnikowe może stanowić siłę napędową dla innowacji w sektorze oświetleniowym i sektorze budownictwa oraz zapewnić wprost nieograniczone możliwości dla naszych przedsiębiorców – w tym wielu MŚP – przynosząc skutki w postaci nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie.