Helena Dalli na marszu Warsaw-Kyiv Pride

Przed wizytą komisarz europejska Helena Dalli powiedziała: – Budowanie Unii równości wymaga obecności wszystkich. Liczę na to, że Polska pomoże nam wszystkim żyć w Europie, w której ludzie mają równe prawa bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Równość przynosi korzyści wszystkim, natomiast dyskryminacja wszystkich nas drogo kosztuje.

Komisarz rozpoczyna swoją wizytę od spotkania z Anną Schmidt, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, aby omówić kwestie równości płci i zwrócić się do Polski o poparcie przyjęcia dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń oraz wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przypomni Polsce o unijnej dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, którą państwa członkowskie muszą wdrożyć do sierpnia 2022 r.

W parlamencie komisarz Dalli zwróci się do posłanek i posłów z Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+, Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet oraz Parlamentarnego Zespołu Praw Reprodukcyjnych. Następnie komisarz spotyka się z organizacjami kobiecymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego specjalizującymi się w kwestiach równouprawnienia. Komisarz spotka się również z ukraińskimi uchodźczyniami w Domu Ukraińskim.

W sobotę 25 czerwca komisarz Dalli weźmie udział w marszu równości Warsaw-Kyiv Pride. Spotka się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, a także z organizatorami marszu – Fundacją Wolontariat Równości. Komisarz zabierze głos podczas Parady, która łączy 22. Marsz Równości w Warszawie z 10. Marszem Równości w Kijowie.

Przed marszem równości Warsaw-Kyiv Pride komisarz europejska Helena Dalli powiedziała: Europa musi być strefą wolności dla osób LGBTIQ, w której każdy może być sobą i kochać kogo chce. Wszyscy musimy mieć możliwość żyć bez obawy przed dyskryminacją i przemocą. Według niedawno przeprowadzonego badania, w Polsce jedna na dwie osoby LGBTIQ twierdzi, że unika pewnych miejsc z obawy przed napaścią, groźbą lub nękaniem z powodu bycia osobą LGBTIQ. Aby temu przeciwdziałać, wzywam Polskę i wszystkie kraje UE do przyjęcia krajowej strategii na rzecz równości osób LGBTIQ.

Śledź @helenadalli na Twitterze

#UnionOfEquality