Hazard w sieci pod kontrolą
Gry hazardowe oferowane w internecie to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów usług w UE – przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej prawie 15 proc. szacuje się, że roczne przychody tej branży w 2015 r. wyniosą 13 mld euro. Dynamikę sektora napędza szybkie tempo rozwoju technologii internetowych. Usługi hazardowe oferowane w internecie obejmują całą gamę gier losowych takich jak zakłady sportowe, poker, gry kasynowe i loterie – 6,8 mln konsumentów w UE uprawia co najmniej jedną z tych form hazardu w internecie. Istnieją przy tym tysiące niepodlegających żadnym regulacjom stron internetowych oferujących gry hazardowe, często zlokalizowanych poza UE. Korzystanie z ich usług naraża konsumentów na istotne ryzyko, m.in. padnięcia ofiarą oszustwa lub udziału w procesach prania pieniędzy.

Branża internetowych gier hazardowych podlega w UE różniącym się regulacjom krajowym. Mimo spoczywającego na nich obowiązku przestrzegania przepisów unijnych, państwa członkowskie mogą ograniczyć świadczenie wszystkich lub niektórych rodzajów usług hazardowych oferowanych w internecie z uwagi na cele interesu publicznego, jakie pragną chronić w odniesieniu do hazardu. Coraz większa liczba państw członkowskich stara się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z tym sektorem usług, dokonując przeglądu i dostosowań krajowych regulacji i praktyk. Działające w pojedynkę państwa członkowskie nie są jednak w stanie skutecznie rozwiązać istniejących w UE problemów o charakterze regulacyjnym, technicznym i społecznym – dotyczy to w szczególności aspektów transgranicznych związanych z grami hazardowymi oferowanymi w internecie.

Komisja Europejska przedstawiła plan działań obejmujący szereg inicjatyw, których realizacja w ciągu najbliższych dwóch lat powinna doprowadzić do sprecyzowania regulacji dotyczących internetowych gier hazardowych oraz ma zachęcić państwa członkowskie do współpracy.

Jak stwierdził komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier: Musimy zapewnić właściwą ochronę konsumentom, ale też ogólnie wszystkim obywatelom, musimy zapobiegać praniu pieniędzy i oszustwom, w tym ustawianiu wyników zawodów sportowych związanemu z zakładami. Musimy też zadbać o to, by przepisy krajowe były zgodne z prawem unijnym. Takie są cele przyjętego dziś przez nas planu działań.