Handel ludźmi: alarmujące dane

Między 2008 a 2010 rokiem 23 632 osób w UE padło ofiarami lub domniemanymi ofiarami handlu ludźmi. Te uderzające dane pochodzą z opublikowanego przez Komisję Europejską pierwszego sprawozdania w sprawie handlu ludźmi w Europie. Ze sprawozdania wynika również, że w okresie od 2008 do 2010 r. rozmiar zjawiska handlu ludźmi, obejmującego zarówno przemyt osób na teren UE oraz w jego obrębie, wzrósł o 18 proc., a jednocześnie w ręce wymiaru sprawiedliwości trafia coraz mniej handlarzy, ponieważ w tych samych latach liczba wyroków skazujących spadła o 13 proc.

Termin transpozycji dyrektywy upłynął 6 kwietnia 2013 r., a do tej pory, mimo tych niepokojących informacji, zaledwie 6 spośród 27 państw członkowskich UE w pełni transponowało dyrektywę UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi do ustawodawstwa krajowego, a trzy państwa przekazały informacje o jedynie częściowej transpozycji dyrektywy.

– Trudno sobie wyobrazić, że w wolnych i demokratycznych krajach UE dziesiątki tysięcy ludzi może zostać pozbawionych wolności i być wykorzystywanych oraz sprzedawanych jak towary w celu do zysku. Niestety smutna prawda jest taka, że handel ludźmi odbywa się wszędzie, niemal na naszych oczach. Jestem bardzo rozczarowana widząc, że mimo bardzo niepokojących tendencji, jedynie kilka państw członkowskich wdrożyło przepisy w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Apeluję do państw, które jeszcze tego nie uczyniły, do wywiązania się ze swoich zobowiązań – oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

W celu ograniczenia obecnych tendencji przestępczych trzeba odpowiednio transponować i wdrożyć ambitne przepisy i środki dotyczące zwalczania handlu ludźmi.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że pełna transpozycja dyrektywy sprawi, że jej przepisy będą miały rzeczywisty i konkretny wpływ na życie ofiar oraz będą mogły sprawić, że kolejne osoby nie będą padały ofiarami tego niszczycielskiego procederu. Ten nowy akt prawny UE obejmuje działania w różnych obszarach, takich jak przepisy prawa karnego, ściganie przestępców, wsparcie dla ofiar i prawa ofiar w postępowaniu karnym oraz działania prewencyjne. Przewiduje on również ustanowienie w każdym państwie członkowskim stanowiska sprawozdawcy krajowego lub równoważnego mechanizmu sprawozdawczości, który będzie dostarczać informacji na temat tendencji, gromadzić dane i oceniać skuteczność działań przeciwdziałających handlowi ludźmi.

źródło i więcej informacji: Link