Hahn: inwestujemy w przyszłość

Inwestycje o łącznej wartości 108,5 miliona euro finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Polsce. Przyczynią się do powstania Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) w Warszawie oraz dwóch zakładów produkcyjnych w województwach świętokrzyskim (Pilkington Automotive Poland) i dolnośląskim (HS Wrocław).

Przewiduje się, że projekty już po ich ukończeniu stworzą w sumie przynajmniej 700 miejsc pracy. Wszystkie są finansowane z polskiego Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

Projekty oficjalnie zaakceptował Johannes Hahn, jako europejski komisarz ds. polityki regionalnej. Podczas pobytu w Warszawie, gdzie prowadził rozmowy nt. funduszy strukturalnych w Polsce, powiedział: – Inwestowanie w badania, rozwój i innowacje jest jednym z głównych priorytetów polityki regionalnej UE. Te trzy projekty są rodzajem inwestycji, jakich chcielibyśmy widzieć więcej w przyszłości. Nie tylko pobudzają wzrost na poziomie lokalnym, tworząc miejsca pracy, ale także będą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę całego regionu, a w szerszym kontekście także kraju. Wprowadzą bowiem innowacje w przemyśle samochodowym i lotniczym i zbliżą nauki stosowane do europejskiego i międzynarodowego poziomu. Liczę również na to, iż przyczynią się do odwrócenia drenażu mózgów.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, z którą komisarz Hahnspotkał się w czasie pobytu w Warszawie, powiedziała: Realizacja zaakceptowanych projektów przyczyni się do budowania konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki, dlatego z radością przyjęliśmy decyzję komisarza. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym będziemy wspierać również w kolejnej perspektywie finansowej – na program Inteligentny Rozwój przeznaczymy w latach 2014-2020 ponad 7,6 mld euro.

Od stycznia 2013 roku Komisja Europejska zatwierdziła w sumie 57 dużych projektów o całkowitej wartości 13,87 miliarda euro. Udział środków europejskich (pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności) w tej kwocie wyniósł 8,4 miliarda euro (średnio 61 proc.). Pozostałe środki pochodziły z funduszy krajowych lub sektora prywatnego.

Zatwierdzone dziś inwestycje przyczynią się do powstania Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) w Warszawie, obejmującego kompleks specjalistycznych laboratoriów dostępnych dla wiodących zespołów badawczych z Polski i zagranicy. Nacisk będzie położony na badania nad wytwarzaniem materiałów do stosowania w mikroelektronice, optoelektronice, nanoelektronice i bioelektronice, jak również inżynierią wielofunkcyjnych mikro- i nanomateriałów. Projekt zwiększy konkurencyjność naukowych klastrów w Warszawie i powinien przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych badaczy i inżynierów. Przewiduje się, że kiedy zostanie już ukończony pod koniec 2014 roku, projekt zapewni 80 nowych miejsc pracy, w tym 30 badawczych. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu „Infrastruktura sfery B+R”. Unia Europejska sfinansuje 76,6 miliona z inwestycji o całkowitej wartości 90 milionów euro.

Budowa przez spółkę HS Wrocław w województwie dolnośląskim nowego zakładu produkcyjnego zawierającego dział badawczo-rozwojowy, ułatwi wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji, w tym montażu i testowania i pozwoli na wypuszczenie na rynek wysokiej jakości produktów dla przemysłu lotniczego. Oczekuje się, że po zakończeniu projektu pod koniec 2013 roku, na etapie jego realizacji powstanie w sumie ponad 300 miejsc pracy, w tym 140 w zakresie wysokiej jakości badań. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”. Unia Europejska sfinansuje 12,1 miliona z inwestycji o całkowitej wartości 65,8 miliona euro.

Dzisiejsza decyzja otwiera także drogę do uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego przez spółkę Pilkington Automotive Poland w województwie świętokrzyskim, w którym zastosowane będą innowacyjne systemy technologiczne produkcji szyb samochodowych. Ich efektem będzie wypuszczenie na rynek wysokiej jakości szyb przednich i bocznych do samochodów osobowych i ciężarowych. Po zakończeniu projektu przewiduje się, że zdolności produkcyjne spółki wzrosną: rocznie z 2,3 miliona do 4 milionów sztuk szyb przednich i z 3,5 miliona do 9 milionów sztuk szyb bocznych. Przewiduje się, że po ukończeniu projektu w 2015 r. powstaną 322 nowe miejsca pracy. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”. Unia Europejska sfinansuje 19,8 miliona z inwestycji o całkowitej wartości 102,3 miliona euro.

Kontekst

Są to tzw. duże projekty, czyli przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT). Duże projekty są zatwierdzane bezpośrednio przez Komisję Europejską w drodze specjalnych decyzji, podczas gdy finansowanie mniejszych inwestycji zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym. W ramach funduszy spójnościowych UE na lata 2007-2013 Polska otrzymała łącznie ok. 67 mld euro.

źródło i więcej informacji:Link