Gwiezdny Krąg po raz siedemnasty

– Organizujemy ten konkurs także po to, żeby pokazać uczestnikom, że Unia Europejska tak przenika wszystkie dziedziny życia, dużo bardziej, niż zazwyczaj to sobie uświadamiamy. Tutaj trafiają najlepsi. Co jeszcze ważne, oni potrafią to dobrze pokazać, zaprezentować. My sprawdzamy nie tylko wiedzę książkową, ale też to, czy oni naprawdę rozumieją mechanizmy unijne i wiedzą, jak one działają w praktyce – powiedział dr Filip Skawiński, p.o. Szefa Wydziału Politycznego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce (PKE), podczas gali finałowej olimpiady. Jej organizatorem było PKE, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży, zaś partnerami byli: punkty Europe Direct w Polsce, eksperci Team Europe, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku.

Olimpiada składała się z trzech etapów: I etap (7.03.2022), w którym wzięło udział 1990 uczniów, II etap (28.03.2022), w którym wzięło udział: 812 uczestników oraz zawodów III stopnia: testu (21.04.2022) i debaty oraz odpowiedzi ustnej (9.06.2022). Była to trzecia co do wielkości Olimpiada w historii biorąc pod uwagę liczbę uczestników.

Relację z debaty finałowej pn. „Czy odpowiedź Unii Europejskiej na agresję zbrojną Rosji przeciwko Ukrainie jest wystarczająca?” można obejrzeć pod linkiem. Natomiast zapis z Uroczystej Gali Ogłoszenia Wyników XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” dostępny jest TUTAJ.

Klasyfikacja uczestników:

  • miejsce I: Zuzanna Marciniak, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
  • miejsce II: Maksymilian Grądz, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie;
  • miejsce III: Wiktoria Bzoma, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach;
  • miejsce IV: Jakub Banach, XII Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego we Wrocławiu;
  • miejsce V: Marcel Fabiańczyk, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
  • miejsce VI: Michał Branicki, VIII Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Opolu;
  • miejsce VII: Jakub Łaganowski, I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy;
  • miejsce VIII: Jerzy Szempliński, XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie;
  • miejsce IX: Karol Jamróz, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonkowskiej w Białymstoku;
  • miejsce X: Jacek Dobiański, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku.

Kontekst:

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” to największy tego typu projekt edukacji europejskiej w Polsce organizowany od 2004 roku. W jego przebieg zaangażowane są punkty Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej, eksperci Team Europe.

Olimpiada koncentruje się głównie na praktycznym wykorzystaniu wiedzy uczestników. Jej celem nie jest wymaganie encyklopedycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, liczby posłów w Parlamencie Europejskim, czy tego w którym roku jaki traktat został podpisany. Założeniem organizatorów Olimpiady jest poprzez tryb przeprowadzania poszczególnych etapów, podejmowanie działań mających na celu zrozumienie procesów zachodzących w Unii Europejskiej, jej państwach członkowskich, a także relacji z podmiotami trzecimi.