Gwiazdy regionów
Spośród 80 projektów współfinansowanych z unijnych funduszy regionalnych jury konkursu RegioStars wyłoniło 19 finalistów. Jury kierowało się czterema podstawowymi kryteriami: innowacyjności, wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracy partnerskiej.

Wśród finalistów są trzy projekty z Polski. W kategorii “Inteligentny wzrost gospodarczy − innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” do finału zakwalifikował się projekt Polska Przedsiębiorcza wspierający młodych, innowacyjnych przedsiębiorców. Z kolei w kategorii “CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju” jury wybrało gdyński projekt ekologicznego transportu miejskiego oraz projekt miasta Kielce rozwoju systemu komunikacji publicznej.

Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: – Tych 19 projektów wybranych przez jury do udziału w finale doskonale pokazuje, jak w praktyce działa polityka regionalna. Są one przykładem tego, jak skuteczne mogą być działania podejmowane w terenie, i dowodzą, że dzięki kreatywnemu i dynamicznemu podejściu do korzystania z unijnych funduszy w regionach Europy można pobudzać wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy. I o to właśnie chodzi w strategii Europa 2020 − aby poszukiwać nowych rozwiązań problemów, z którymi równocześnie borykają się różne regiony, takich jak bezrobocie wśród młodzieży, zanieczyszczenie i zmiany klimatu, jakość życia w miastach oraz brak perspektyw rozwoju dla małych przedsiębiorstw. Jakość projektów, które w tym roku weszły do finału, zrobiła na mnie duże wrażenie. Na pewno będą one źródłem inspiracji dla innych projektów w całej Europie. W ostatecznym rozrachunku to właśnie od tego rodzaju projektów zależy sukces polityki regionalnej oraz podejmowanych w jej ramach dalszych inwestycji w rozwój gospodarczy.

Projekty zakwalifikowane do finału są realizowane w regionach i miastach 17 krajów UE: Belgii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

8 października, podczas dni otwartych odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, projekty zostaną zaprezentowane jury, któremu przewodzić będzie były przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande. Zwycięskie projekty wybrane zostaną podczas uroczystości wręczenia nagród z udziałem komisarza Johannesa Hahna, która odbędzie się w Brukseli 31 marca 2014 r.

Nagrody RegioStars przyznawane są w następujących kategoriach (które odpowiadają priorytetom strategii „Europa 2020”):

Inteligentny wzrost gospodarczy − innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach: wspieranie konkurencyjności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Zrównoważony wzrost gospodarczy − ekologiczny wzrost i zatrudnienie dzięki biogospodarce: inwestycje w sektorze biogospodarki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu − tworzenie miejsc pracy dla młodego pokolenia: zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi
CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju: rozwiązywanie problemów związanych z transportem miejskim.

W poprzedniej edycji konkursu w 2013 roku nagrodzono projekty realizowane w portugalskim Porto, północno-zachodniej Anglii, Berlinie i Wilnie. Wśród laureatów znalazł się także projekt z Polski − wymyślony w Elblągu sposób na skuteczną walkę z bezrobociem „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”. Zeszłoroczne projekty dotyczyły badań i rozwoju, oszczędnego gospodarowania zasobami w MŚP, innowacji społecznych, rozwoju miast zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i obejmowały między innymi wykorzystanie filmów wideo do promowania unijnej polityki regionalnej.

Kontekst

Celem konkursu RegioStars jest promowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie oryginalnych i inspirującychprojektów, które mogą stać się wzorem dla innych regionów.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich regionów UE − do udziału w nim kwalifikują się wszystkie projekty, które od 1 stycznia 2000 roku otrzymały wsparcie w ramach unijnej polityki regionalnej. Nagrody RegioStars są przyznawane od 2008 roku. Dotychczas najwięcej zgłoszeń nadesłano z Austrii, Belgii, krajów bałtyckich oraz Walii.

Podczas tegorocznych dni otwartych, które odbędą się w Brukseli w dniach od 7 do 10 października 2013 r., pomysłodawcy projektów będą mieli okazję je zaprezentować i omówić. W ramach dni otwartych odbywa się debata na temat polityki regionalnej, w której uczestniczą setki polityków, ekspertów oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w jej realizację. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w kluczowym momencie, kiedy europejskie miasta i regiony wchodzą w ostatnią fazę przygotowań do reformy unijnej polityki spójności na lata 2014–2020.

źródło i więcej informacji: Link