Grecja w strefie Euro

Oświadczenie Przedstawicielstwa KE w Polsce w sprawie pojawiających się w mediach informacji o tym, że Komisja Europejska oraz Europejski Bank Centralny przygotowują scenariusz wyjścia Grecji ze strefy euro

“Komisja Europejska nie pracuje nad takim scenariuszem. Pracujemy nad scenariuszem, w którym Grecja pozostaje w strefie euro – co jest oczywiste w kontekście wysiłków wspólnie podejmowanych przez nas i władze Grecji. Grecja jest i pozostanie integralną częścią strefy euro. Dlatego nie komentujemy oderwanych od rzeczywistości spekulacji.”


***

Podczas wizyty w Londynie wiceprzewodniczący KE Olli Rehn powiedział: – Karel de Gucht odpowiada za handel, natomiast ja – za sprawy finansowe i ekonomiczne oraz relacje z EBC. Nie pracujemy nad scenariuszem wyjścia Grecji ze strefy euro. Pracujemy na podstawie scenariusza, w którym Grecja pozostaje w strefie. Nie będziemy komentować spekulacji.