Granty na projekty ekologiczne

Celem konkursu jest przygotowanie i realizacja projektu lub programu, który przyczyniłby się do poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej na świeżym powietrzu. Chodzi również o wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska i propagowania idei „Posadź dalej” w lokalnej społeczności.

Budżet konkursu wynosi 100 tys. złotych. Minimalna wartości wnioskowanego grantu nie jest ustalona, maksymalna wynosi 10 tys. złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija15 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji na stronie konkursu