Granty na innowacje
Uruchomiony w 2014 roku Instrument MŚP wspiera małe firmy w działaniach na rzecz wprowadzania na rynek powstałych w laboratoriach pomysłów. Celem programu jest generowanie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy w Europie. W latach 2014-2020 Instrument MŚP zapewni przedsiębiorstwom dostęp do grantów o łącznej wartości 3 mld euro.

13 mln euro na studium wykonalności (Faza 1)

Faza 1 ma na celu sfinansowanie oceny wykonalności technicznej i potencjału rynku dla nowych pomysłów. Każdy projekt może otrzymać na ten cel 50000 euro oraz ubiegać się o finansowanie trzydniowego coachingu biznesowego.

W ostatniej rundzie przyjmowania wniosków, 17 grudnia 2014, wpłynęły 2363 propozycje, z których 320 otrzymało pozytywną ocenę a 259 (81 proc.) zostały przyznane fundusze. Wśród beneficjentów znalazło się siedem polskich przedsiębiorstw: SAV Studio, Jakusz, ML System Sp. z o.o., Bonda.pl, Bioseco, SIRC, ConnectPoint, działających w takich sektorach jak transport, badania kosmiczne, energetyka niskowęglowa. Największy sukces odniosły przedsiębiorstwa hiszpańskie, włoskie i brytyjskie.

117,6 mln euro na innowacyjne działania i biznesplany (Faza 2)

94 małych i średnich przedsiębiorstw z 19 krajów otrzyma grant w wysokości do 2,5 mln euro (5 mln dla projektów związanych ze zdrowiem) na sfinansowanie działań innowacyjnych i rozwój biznesplanów. Firmy będą też miały prawo do skorzystania z 12 dni coachingu biznesowego. Z 629 złożonych projektów 180 spełniało wymagania a 74 (41 proc.) z nich dostało dofinansowanie.

Najwięcej z nich to przedsiębiorstwa brytyjskie, które otrzymały ponad 14,5 mln euro na rozwój 15 projektów. Niewiele mniej zostało przyznane MŚP z Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Francji. Grant w wysokości 1,38 mln euro otrzymają również dwa polskie przedsiębiorstwa, NEEL z Warszawy i Hydroline Poland Sp. Zo. o. ze Stargardu Szczecińskiego, realizujące innowacje w dziedzinie transportu.