Gospodarcze uderzenie w Rosję

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła pakiet dalszych sankcji, których celem jest gospodarcza i finansowa izolacja Rosji.

My, przywódcy Komisji Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, potępiamy wojnę z wyboru Putina i ataki na suwerenny naród i ludzi Ukrainy. Wspieramy ukraiński rząd i ukraiński naród w ich heroicznych wysiłkach odparcia inwazji Rosji. Wojna z Rosją jest atakiem na fundamentalne międzynarodowe zasady i normy, które dominowały od drugiej wojny światowej i których jesteśmy zdeterminowani bronić. Pociągniemy Rosję do odpowiedzialności i wspólnie zapewnimy, że ta wojna będzie strategiczną porażką Putina.

W minionym tygodniu, obok naszych wysiłków dyplomatycznych i wspólnej pracy na rzecz obrony naszych granic oraz pomocy rządowi i obywatelom Ukrainy w ich walce, my, a także nasi sojusznicy i partnerzy na całym świecie, nałożyliśmy surowe środki na kluczowe rosyjskie instytucje i banki oraz na architektów tej wojny, w tym prezydenta Rosji Władimira Putina.

Gdy siły rosyjskie atakują Kijów i inne ukraińskie miasta, jesteśmy zdecydowani nakładanie na Rosję ograniczeń, które jeszcze bardziej odizolują Rosję od międzynarodowego systemu finansowego i naszych gospodarek. W ciągu najbliższych dni wdrożymy te środki.

W szczególności zobowiązujemy się do podjęcia następujących działań:

Po pierwsze, zobowiązujemy się do usunięcia wybranych rosyjskich banków z systemu przesyłania wiadomości SWIFT. Zapewni to odłączenie tych banków od międzynarodowego systemu finansowego i uderzy w ich zdolności do globalnego działania.

Po drugie, zobowiązujemy się do nałożenia restrykcyjnych środków, które uniemożliwią rosyjskiemu bankowi centralnemu wykorzystywanie swoich międzynarodowych rezerw w celu łagodzenia wpływu naszych sankcji.

Po trzecie, zobowiązujemy się do działania przeciwko ludziom i podmiotom, które ułatwiają wojnę na Ukrainie i szkodliwą działalność rosyjskiego rządu. W szczególności zobowiązujemy się do podjęcia działań mających na celu ograniczenie sprzedaży obywatelstwa – tak zwanych złotych paszportów – które pozwalają bogatym Rosjanom powiązanym z rosyjskim rządem stać się obywatelami naszych krajów i uzyskać dostęp do naszych systemów finansowych.

Po czwarte, zobowiązujemy się do uruchomienia w nadchodzącym tygodniu transatlantyckiej grupy zadaniowej, która zapewni skuteczne wdrożenie naszych sankcji finansowych poprzez zidentyfikowanie i zamrożenie aktywów osób i firm objętych sankcjami, które istnieją w naszych jurysdykcjach. W ramach tych wysiłków zobowiązujemy się do nałożenia sankcji i innych środków finansowych i wykonawczych na dodatkowych rosyjskich urzędników i elity bliskie rządowi rosyjskiemu, a także ich rodziny, oraz na osoby umożliwiające identyfikację i zamrażanie aktywów, które posiadają w naszych jurysdykcjach . Zaangażujemy również inne rządy i będziemy pracować nad wykrywaniem i zakłócaniem przepływu nielegalnie zdobytych zysków oraz odmawianiem tym osobom możliwości ukrywania swoich aktywów w jurysdykcjach na całym świecie.

Wreszcie, wzmocnimy naszą koordynację w walce z dezinformacją i innymi formami wojny hybrydowej.

Jesteśmy razem z narodem ukraińskim w tej ciemnej godzinie. Poza środkami, które dzisiaj ogłaszamy, jesteśmy także gotowi podjąć dalsze środki, aby pociągać Rosję do odpowiedzialności za atak na Ukrainę.

Fot. UP9/commons.wikimedia.org