Google Science Fair
Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu naukowego, który będzie miał szansę zmienić świat. Chodzi o wybranie problemu badawczego i przeprowadzenie eksperymentu, aby go rozwiązać.

Warunkiem jest… posiadanie konta google.
Sam projekt powinien być dobrze zaplanowany. Musi być dobrze sformułowany problem badawczy i dobrze postawiona hipoteza. Temat powinien być jasny i zrozumiały, bardziej szczegółowy.

Metoda badania również powinna być opisana szczegółowo, z uwzględnieniem używanego sprzętu, wymienieniem krok po kroku każdej czynności, pamiętając o wszelkich czynnikach mających wpływ na badanie.

Wyniki muszą być postawione jasno i przejrzyście.

Nagrody główne to 10-dniowa wycieczka na Wyspy Galapagos w ramach Ekspedycji National Geographic oraz stypendium w wysokości 50 tys. dolarów. Szkoła zdobywcy nagrody głównej otrzyma grant w wysokości 10 tys. na dowolne inwestycje. Zgłoszenia trwają do 30 kwietnia br.

źródło i więcej informacji:
Link