Gaz bez granic

Umowa, którą podpisano w obecności przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera, premier Polski Ewy Kopacz, prezydent Litwy Dalii Grybauskaité, premier Łotwy Laimdoty Straujumy oraz premiera Estonii Taaviego Rõivasa, stanowi akt przełomowy, przyczyni się ona bowiem do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i wzmocnienia odporności europejskiego rynku energii.

Głównym elementem unijnej strategii na rzecz unii energetycznej jest uzupełnianie brakujących połączeń w infrastrukturze energetycznej. Solidarność państw członkowskich uczestniczących w podpisaniu umowy jest dowodem na to, że połączenie sił może uczynić całą Unię Europejską silniejszą i bardziej odporną na potencjalne niedobory w dostawach energii. Uczestniczące państwa są zdecydowane współpracować także w przyszłości, dążąc do zwiększania stopnia integracji regionu z unijnym rynkiem wewnętrznym energii.

Komisja zobowiązała się do wspierania budowy połączeń, które umożliwią dostarczanie energii tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, oraz zapewnienie każdemu państwu członkowskiemu dostępu do co najmniej trzech źródeł energii. Budowę brakujących połączeń transgranicznych między regionem Morza Bałtyckiego a pozostałą częścią unijnego rynku energetycznego Komisja traktuje priorytetowo.

W związku z podpisaniem wspólnego oświadczenia przewodniczący J-C. Juncker stwierdził: – Złożone dzisiaj podpisy są wyrazem solidarności europejskiej. Obrazują znaczenie podejmowania przez liderów odpowiedzialnych decyzji w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa i wzmocnienia odporności naszego rynku. Dzisiejszy krok oznacza nie tylko zakończenie izolacji energetycznej państw bałtyckich, dzięki niemu osiągnęliśmy także większy stopień integracji w tym regionie. Uzgodniliśmy dziś działanie na rzecz infrastruktury europejskiej, która nas połączy, zamiast dzielić.

– Połączenie gazowe między Polską a Litwą pozwoli przełamać historyczne ograniczenia, w tym związane z kierunkiem przepływu gazu – powiedziała Ewa Kopacz. – Dziś udowadniamy, że można skutecznie działać na rzecz eliminacji wysp energetycznych w Unii Europejskiej i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego wszystkich państw naszego regionu. (…) – Realizujemy projekt, który pozwoli przełamać historyczne ograniczenia, w tym kierunek przepływu gazu ze wschodu na zachód. Wiemy, jak szkodliwe dla całej Europy są konsekwencje rozgrywania państw członkowskich przeciwko sobie i rozbijania naszej jedności przez państwa spoza Wspólnoty. (…) Dzięki [połączeniu gazowemu między Polską a Litwą] będziemy zdecydowanie silniejsi w negocjacjach z dominującym dostawcą gazu.

Podpisany dokument umożliwi projektodawcom rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie budowy gazociągu przewidziano na grudzień 2019 r. Kraje bałtyckie i Polska upoważnią swoich ministrów odpowiedzialnych za politykę energetyczną do monitorowania realizacji projektu i zapewnienia zgodności przebiegu budowy z uzgodnionym harmonogramem. Obecni przy podpisywaniu umowy szefowie państw i rządów wydali przy tej okazji oświadczenie, w którym potwierdzili, że są zdecydowani kontynuować współpracę w celu rozbudowy sieci połączeń między ich rynkami energii i wzmocnienia odporności tych rynków.

Dodatkowe informacje: