Fundusze UE: nowy patrolowiec dla Staży Granicznej

Na Westerplatte w Gdańsku odbył się chrzest nowego patrolowca SG-301. Jednostka, która otrzymała imię Generała Józefa Hallera, będzie największą i najnowocześniejszą łodzią Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Nowy patrolowiec Straży Granicznej

Jednostka SG-301 będzie służyła do wykonywania zadań w zakresie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej na Bałtyku i Morzu Śródziemnym. Patrolowiec będzie brał udział w połączonych operacjach państw członkowskich UE, koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Budowa jednostki w 90 procentach (w kwocie 23,4 miliona euro) została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W uroczystości chrztu, z udziałem Marszałek Sejmu Elżbiety  Witek, Podsekretarza Stanu w MSWiA Błażeja  Pobożego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza  Pragi, uczestniczył także p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Bartłomiej  Balcerzyk (na zdjęciu).

– Cieszę się, że mogę dzisiaj uczestniczyć w ceremonii inauguracji nowej jednostki pływającej dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej, której budowa w 90% jest sfinansowana ze środków UE. Morski statek patrolowy stanowi część wyposażenia, które jest również oddawane do dyspozycji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Patrolowiec przyczyni się do skuteczniejszej ochrony zewnętrznych granic morskich UE, umożliwiając także w razie potrzeby szybkie i pilne interwencje, oraz do zacieśnienia współpracy z Frontexem w zakresie wdrażania strategii zintegrowanego zarządzania granicami. Statek przyczyni się również do zapobiegania przestępczości transgranicznej oraz wspierania państw członkowskich w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych i ratownictwie na morzu – powiedział Balcerzyk.

23,4 mln euro przeznaczone na ten projekt stanowi część wynoszącego ponad 114 mln euro budżetu polskiego Programu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE – Granice 2014-2020. Z kolei na lata 2021-2027 Polska dysponuje łączną alokacją w wysokości 470 mln euro na zapewnienie skutecznego zarządzania granicami, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zarządzania procedurami azylowymi.