Fundusze UE na budowę dróg w Polsce

Odcinek ten stanowi część współfinansowanego ze środków unijnych projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (granica państwa) o długości 109,94 km. Wartość dofinansowania z funduszy UE dla tego projektu wynosi niemal 380 mln euro, co stanowi 51,1 proc. z blisko 743 mln euro wartości projektu.

Droga S61 stanowi część Via Baltica, jednej z najważniejszych strategicznie inwestycji drogowych w Polsce, należącej do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Olivier Silla, dyrektor ds. zrównoważonych sieci i inwestycji w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) powiedział: – Bardzo cieszy nas dzisiejsza uroczystość otwarcia odcinka drogowego Suwałki – Budzisko, bardzo ważnego odcinka polskiego fragmentu Via Baltica współfinansowanego z unijnego programu CEF (Connecting Europe Facility). Ten kluczowy projekt został wybrany w ramach pierwszego konkursu CEF i otrzymał ponad 379 mln euro wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, Via Baltica ma jeszcze większe znaczenie we wspieraniu mobilności wojskowej. Droga S61 jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej łączącej Polskę z krajami bałtyckimi i zapewnia ciągłość Korytarza Sieci Bazowej Morze Północne – Bałtyk pomiędzy dwoma najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach polsko-litewskiej granicy. Modernizacja tego ważnego odcinka drogi przyczyni się również do ożywienia przewozów towarowych i pasażerskich, w regionie i poza nim, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa transportu drogowego i skróceniu czasu przejazdu.”

Projekt drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (granica państwa) obejmuje budowę czterech odcinków:

  1. 1. Obwodnica Szczuczyna (II jezdnia) o długości 6,59 km, ukończona i oddana do użytku w 2020r.
  2. 2. Odcinek Szczuczyn-Raczki o długości 66,36 km, w trakcie prac. Do ukończenia i oddania pozostał fragment Ełk Południe – Wysokie.
  3. 3. Obwodnica Suwałk o długości 12,83 km, ukończona i oddana do użytku w 2019
  4. 4. Odcinek Suwałki-Budzisko, o długości 24,16 km, którego oddanie zaplanowano na 22 grudnia 2022r.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej. Oprócz budowy nowych fragmentów drogi, są to m.in.: przebudowa istniejących dróg, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, budowa obiektów inżynieryjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, konektory, przejścia awaryjne, kanalizacja, sieć teletechniczna, oświetlenie oraz urządzenia ochrony środowiska.

Więcej o projekcie: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2014-pl-tmc-0214-w