Finał RegioStars 2015
Niezależne jury konkursu RegioStars, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta Van Nistelrooija, wybrało 17 finalistów spośród 143 zgłoszonych projektów w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.

rojekty zakwalifikowane do finału są realizowane w regionach i miastach z 15 krajów UE: Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Nagrody za rok 2015 przyznano w następujących czterech kategoriach:

Inteligentny wzrost gospodarczy − uwalnianie potencjału wzrostu MŚP na rzecz gospodarki cyfrowej
Zrównoważony wzrost gospodarczy − mobilizowanie inwestycji w efektywność energetyczną z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa
Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu – integrowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
CityStars − przekształcanie miast z myślą o wyzwaniach przyszłości

Nazwy czterech zwycięskich projektów zostaną ogłoszone podczas tegorocznego Tygodnia Europejskich Regionów i Miast (OPEN DAYS), który będzie miał miejsce w Brukseli od 12 do 15 października 2015 r. Komisarz Corina Creţu oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij wręczą autorom zwycięskich projektów nagrody i świadectwa podczas ceremonii wręczenia nagród w dniu 13 października w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli. Dziennikarze będą mieli okazję porozmawiać z beneficjentami projektów przed ceremonią wręczenia nagród i po jej zakończeniu.

W 2014 r. nagrodami RegioStars uhonorowano wzorcowe projekty w Gdyni, w Paredes na północy Portugalii oraz w Kornwalii i zachodniej Walii w Wielkiej Brytanii. Nagrody przyznawano w następujących kategoriach: innowacje w MŚP, biogospodarka, tworzenie miejsc pracy dla młodzieży oraz publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Kontekst:
Celem nagród RegioStars jest uznanie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym, a także wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów lub systemów wsparcia, które mogłyby być wzorcem dla innych regionów i osób zarządzających projektami.

Podczas obecnej, ósmej edycji konkursu RegioStars Komisja Europejska otrzymała 143 zgłoszenia, spośród których wybrano 17 finalistów.

Dodatkowe Informacje:
Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU #RegioStars
Strona DG REGIO na Facebooku: https://www.facebook.com/EUinmyregion
Dni Otwarte 2015 – #europendays