Eurostat: bezrobocie spada
Według najnowszych danych, opublikowanych przez europejski urząd statystyczny, w ostatnim kwartale 2014 r. liczba osób pracujących wzrosła o 0,1 proc w strefie euro (UE18) i 0,2 proc. w całej Unii Europejskiej (UE28) w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz odpowiednio o 0,9 proc. i 1 proc. w odniesieniu do końcówki roku 2013 r. Wyniki pochodzą z korygowanych sezonowo danych pochodzących ze statystyk narodowych.

Największy wzrost poziomu zatrudnienia w ostatnim kwartale 2014 r. w porównaniu do okresu poprzedzającego wykazały Hiszpania i Łotwa (+ 0,7 proc. w obu przypadkach) oraz Irlandia i Słowacja (po 0,6 proc.). Polska znalazła się wśród państw, które odnotowały spadek zatrudnienia (-0,3 proc.). Gorszy wynik miała Portugalia (-1,4 proc.) i Cypr (-0,6 proc.).

Wykazywany poziom zatrudnienia obejmuje pracowników i pracujących na własny rachunek w krajowych jednostkach produkcyjnych. Standardowo przyjmuje się osobę jako jednostkę pomiarową.

Inflacja

Równocześnie Eurostat przedstawił najnowsze dane dotyczące poziomu inflacji w państwach UE według stanu na luty 2014 r. W porównaniu ze styczniem 2015 r. inflacja spadła w sześciu państwach członkowskich, pozostała stabilna w czterech, a wzrosła w siedemnastu. Najbardziej ujemne wskaźniki odnotowano w Grecji, Bułgarii i na Litwie, z kolei dodatnie w Szwecji, na Malcie, czy w Austrii.

Według statystyk, największe wpływ na inflację w strefie euro miał wzrost cen w punktach gastronomicznych (restauracje i kawiarnie), podwyżka czynszów i cen wyrobów tytoniowych tytoniu. Jednocześnie odnotowano spadek cen paliw wykorzystywanych w transporcie, oleju opałowego oraz usług telekomunikacyjnych.