Europejskie? Smacznego!
Nowa polityka promocyjna, ze zwiększonym budżetem i – w przyszłości – wsparciem europejskiej agencji wykonawczej, ma stać się prawdziwym narzędziem podboju rynków. Działania prowadzone pod hasłem „Enjoy, it’s from Europe” w ramach prawdziwie europejskiej strategii mają spowodować, że osoby pracujące w tym sektorze otworzą się na rynki międzynarodowe, a konsumenci będą bardziej świadomi wysiłków podejmowanych na rzecz jakości produktów.

– W czasach gdy konsumenci są bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego charakteru produkcji żywności, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odegrać ważną rolę. Europejski sektor rolny i rolno-spożywczy jest znany z jakości swoich produktów i przestrzegania norm niemających sobie równych w świecie. Przy wartości wywozu ponad 110 mld euro sektory te to ważny element pobudzania wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia w Unii Europejskiej
– oświadczył Dacian Cioloș, europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Przedstawiony wniosek jest następstwem prowadzonej od 2011 r. szerokiej debaty dotyczącej zielonej księgi oraz komunikatu Wniosek zostanie teraz przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Najważniejsze elementy proponowanej reformy to:

-znaczne zwiększenie pomocy na działania informacyjne i promocyjnew celu zwiększenia konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Wsparcie europejskie powinno stopniowo wzrosnąć z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. do 200 mln euro w 2020 r.
-wprowadzenie europejskiej strategii promocji, która pozwoli na lepsze ukierunkowanie akcji promocyjnych. Strategia ta powinna doprowadzić do:
-rozszerzenia programów skierowanych do państw trzecich i programów wieloskładnikowych (programy przedstawione przez podmioty z kilku państw członkowskich) dzięki wyższej stopie współfinansowania dla tych dwóch kategorii: 60 proc. współfinansowania z UE zamiast 50 proc.;
-na rynku wewnętrznym – podnieść słaby obecnie poziom wiedzy konsumentów o zaletach europejskich produktów rolnych, a zwłaszcza produktów uznanych w ramach europejskich systemów jakości;
– rozszerzenie zakresu stosowania środków, a mianowicie:
– uregulowanie możliwości stosowania oświadczeń o pochodzeniu i marek produktów
-włączenie do grupy beneficjentów organizacji producentów
-włączenie do grupy produktów kwalifkowalnych zwłaszcza przetworzonych produktów rolno-spożywczych, uznawanych przez europejskie systemy jakości, jak np. makaron;
-uproszczenie procedur administracyjnych poprzez wprowadzenie jednoetapowej selekcji przeprowadzanej przez Komisję w miejsce aktualnej dwuetapowej (państwo członkowskie, a następnie Komisja Europejska);
-ułatwione zarządzanie programami przygotowanymi wspólnie przez podmioty z kilku państw członkowskich przy wykorzystaniu punktu kompleksowej usługi w Komisji.

źródło i więcej informacji: Link