Europejskie drogi śmierci
Problemem są nadal wypadki motocyklowe: tu liczba ofiar śmiertelnych od ponad dekady się nie zmniejsza.

Opublikowane dane są sygnałem alarmowym. Jest to najniższy spadek liczby śmiertelnych wypadków drogowych odnotowany w ciągu dziesięciolecia – ocenia komisarz UE ds. transportu Siim Kallas.

Kallas przytacza dane: codzienne na drogach Europy ginie 85 osób. Według niego realizacja celu przewidującego, że do 2020 r. liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych ponownie spadnie o połowę, wymaga znacznego nasilenia działań na szczeblu unijnym i krajowym.

Zamierzam zwrócić się na piśmie do ministrów wszystkich państw członkowskich z prośbą o informacje na temat krajowych planów wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa drogowego na 2012 r. Chcę mieć pewność, że nawet w czasach kryzysu gospodarczego te ważne działania, mające zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie zostaną zaniechane. Na szczeblu UE w 2012 r. zamierzam skoncentrować się przede wszystkim na problemie wypadków motocyklowych: obecny trend należy odwrócić, a liczba ofiar śmiertelnych musi zacząć spadać – zapowiada Kallas.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w ramach unijnego planu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2001-2011 osiągnięto znaczne postępy. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o prawie 45%, co oznacza, ze uratowano życie 125 000 osobom.

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE zmniejszała się średnio o 6% rocznie. W niektórych latach spadek ten osiągnął aż 11% (w 2010 r.).

Europejski plan działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020

W lipcu 2010 roku Komisja przyjęła ambitne plany, zgodnie z którymi liczba śmiertelnych ofiar wypadków na drogach Europy ma się zmniejszyć o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Proponowane inicjatywy ujęto w „Kierunkach europejskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2010”.

Przewidują one bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa pojazdów, udoskonalone szkolenia użytkowników dróg oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Aby zrealizować powyższy program, Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi.

Program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020:

Program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje zbiór inicjatyw, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg.

Zaproponowano siedem celów strategicznych. Są to:

– poprawa środków bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych i osobowych,
– budowa bezpieczniejszych dróg,
– rozwój inteligentnych pojazdów,
– lepsze zasady egzaminowania i szkolenia kierowców,
– skuteczniejsze egzekwowanie przepisów,
– ograniczenie liczby rannych,
– nowe działania dotyczące motocyklistów.