Europejskie Dni Dziedzictwa

Tegoroczny temat – „Żywe dziedzictwo” – podkreśla bogactwo, różnorodność i znaczenie kulturowych tradycji, wiedzy oraz umiejętności w całej Europie.

Visit of Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission, to Ukraine

Trwają Europejskie Dni Dziedzictwa 2023, w ramach których odbędą się dziesiątki tysięcy wydarzeń w 48 uczestniczących krajach. Do listopada wyjątkowe obiekty i zabytki otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponadto odbędą się wydarzenia kulturalne, wystawy, występy artystyczne, warsztaty interaktywne, wykłady i wycieczki z przewodnikiem inspirowane tematem „Żywe dziedzictwo”. Wydarzenia te podkreślają znaczenie tradycji i umiejętności kulturowych dla kształtowania naszych społeczeństw.

Europejskie Dni Dziedzictwa – organizowane wspólnie przez Komisję i Radę Europy – stanowią okazję dla mieszkańców do lepszego poznania bogatej i zróżnicowanej kultury Europy oraz do promowania ochrony wspólnego dziedzictwa dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W tym roku kontynuowane będą ważne inicjatywy rozpoczęte w 2019 r. Obejmują one m.in. „Historie Europejskich Dni Dziedzictwa”, platformę poświęconą wzmacnianiu pozycji osób zawodowo zajmujących się dziedzictwem kulturowym oraz podkreślaniu nadzwyczajnych wysiłków podejmowanych przez obywateli i stowarzyszenia w całej Europie na rzecz ochrony jej dziedzictwa kulturowego.

Inna inicjatywa „Młodzi Twórcy Dziedzictwa Europejskiego”, znana do tej pory jako Tydzień Twórców Europejskiego Dziedzictwa, wzmacnia pozycję dzieci i młodych osób oraz umożliwia poznanie przyszłych liderów europejskiego dziedzictwa. W ramach tej inicjatywy wsparto również europejskie projekty współpracy transgranicznej, sprzyjając tym samym kooperacji między różnymi obiektami dziedzictwa kulturowego.

Ogłoszono ponadto specjalne zaproszenie do składania wniosków o przyznanie znaku dziedzictwa europejskiego, co zwiększyło powiązania między tymi inicjatywami. Działania te mają na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru inicjatyw poprzez wspieranie transgranicznych działań, którym przewodzą krajowych koordynatorów programu Europejskich Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa przyczyniają się do celebrowania i ochrony bogatego dziedzictwa kulturowego Europy.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy wspierać oddolne inicjatywy i projekty społecznościowe. Takie inicjatywy i wspólne działania będą konieczne do stworzenia Europy obywateli. Mają one kluczowe znaczenie dla naszego stylu życia i wartości, na których się opiera. Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia – 01/09/2023

Strona internetowa Europejskich Dni Dziedzictwa zawiera szczegółowe harmonogramy wydarzeń, informacje o uczestniczących krajach oraz możliwościach uczestnictwa.

Kontekst

Zainicjowane w 1985 r. przez Radę Europy Europejskie Dni Dziedzictwa wspierają różnorodność kulturową, dialog i ochronę dziedzictwa kulturowego. W ramach corocznych obchodów uczestniczące narody europejskie organizują szereg wydarzeń i działań kulturalnych. W 2022 r. w Europejskich Dniach Dziedzictwa wzięło udział około 20 mln osób.

Organizowane wspólnie przez Komisję i Radę Europy Europejskie Dni Dziedzictwa stanowią od 1999 r. świadectwo bogactwa europejskiego dziedzictwa kulturowego, wspierając jednocześnie dialog, inkluzywność i działania transgraniczne. Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane w ścisłej współpracy z koordynatorami krajowymi w każdym z 48 krajów, które ratyfikowały Europejską konwencję kulturalną. Każdego roku zostaje wybrany wyjątkowy, wspólny europejski temat przewodni.

Dodatkowe informacje