Europejski Tydzień Regionów i Miast
W tej dorocznej imprezie poświęconej rozwojowi regionów udział weźmie ok. 6 tys. przedstawicieli władz ponad 200 miast i regionów z całej Europy.

W tym roku uczestnicy Dni Otwartych będą debatowali na temat polityki regionalnej UE i propozycji Komisji mających podnieść skuteczność wykorzystania europejskich funduszy w okresie 2014-2020.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie roli regionów w realizacji unijnej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu, która ma umożliwić Europie wyjście z kryzysu gospodarczego.

Rozmowy dotyczyć będą również kwestii takich jak:

– inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, jaki Europa planuje osiągnąć w oparciu o badania naukowe i innowacje, dalszy rozwój technologii cyfrowych, regionalne i lokalne strategie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zwiększanie efektywności energetycznej, działania w zakresie klimatu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

– bardziej wydajne wykorzystywanie europejskich funduszy, któremu sprzyjać będzie wymiana dobrych praktyk i przygotowywanie wspólnych strategii

– rozszerzenie współpracy z sąsiadującymi regionami i gminami, co pozwoli dokładniej określać potrzeby i opracowywać skuteczniejsze rozwiązania dla wspólnych problemów.

Oprócz tego do końca listopada europejskie miasta i regiony zorganizują ponad 250 wydarzeń, które będą okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności ich wkładu we wzmacnianie europejskiej gospodarki. Będą to zarówno konferencje, jak i imprezy kulturalne, festiwale i wystawy – wiele będzie się działo również w Polsce.

I tak na przykład w Krakowie w dniach 10-15 października odbywać się będzie Małopolski Festiwal Innowacji – cykl imprez mających promować innowacyjność wśród przedsiębiorstw, naukowców i przedstawicieli władz różnych szczebli.

W Zielonej Górze z kolei organizowane są warsztaty pt. „Enspire EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej”, dotyczące tego, jak promować i wspierać samozatrudnienie w Europie.

Dni Otwarte 2011 organizowane są przez Komisję i Komitet Regionów – unijny organ doradczy, który umożliwia przedstawicielom władz regionalnych i lokalnych wpływanie na kształt europejskiej polityki.

Więcej na temat polityki regionalnej: Link

Sprawdź, jakie projekty w Twojej okolicy są współfinansowane przez UE Link

Ciekawe linki

Wzrost gospodardczy i zatrudnienie to najważniejsze cele polityki spójności w okresie 2014–2020 Link
Regiony w centrum uwagi Link