Europejczycy chcą ochrony środowiska i klimatu

Jak wynika z nowego badania Eurobarometr, 94 proc. obywateli we wszystkich państwach członkowskich UE twierdzi, że ochrona środowiska jest dla nich ważna. Ponadto 91 proc. obywateli stwierdziło, że zmiana klimatu stanowi w UE poważny problem. Według 83 proc. badanych, aby chronić środowisko, niezbędne jest prawodawstwo unijne.

Opublikowane w ubiegłym tygodniu wyniki badania Eurobarometr wskazują, że obywatele chcą, aby podejmowano więcej działań w celu ochrony środowiska, oraz uważają, że odpowiedzialność powinna być rozłożona na duże przedsiębiorstwa i branżę przemysłową, rządy krajowe i UE, a także samych obywateli. Biorący udział w badaniu byli zdania, że najskuteczniejszymi sposobami rozwiązania problemów środowiskowych są zmiana nawyków konsumpcyjnych oraz zmiana modelu produkcji i handlu.

Komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Wyniki badania nie są dla nas zaskoczeniem. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu chcemy zająć się właśnie tymi obawami obywateli. Cieszy mnie to, że wyrażane jest poparcie dla fundamentalnych zmian, które zamierzamy wprowadzić w naszym społeczeństwie i naszej gospodarce, oraz że obywatele pragną odgrywać aktywną rolę w tej zmianie.

Z badania wynika, że zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza i odpady to trzy najważniejsze kwestie środowiskowe. Ponad trzy czwarte respondentów (78 proc.) uważa, że kwestie ochrony środowiska mają bezpośredni wpływ na ich życie codzienne i zdrowie. Ponad ośmiu na dziesięciu obywateli obawia się negatywnego wpływu chemikaliów zawartych w produktach codziennego użytku.

Obywatele zdają sobie sprawę z tego, że mogą być konieczne zasadnicze zmiany. Wśród ponad 27 tys. osób, z którymi przeprowadzono wywiady, istnieje silne poparcie dla środków politycznych mających na celu ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i zaśmiecania. Wyniki badania pokazują również, że obywatele uważają, że produkty powinny być zaprojektowane w sposób ułatwiający recykling tworzyw sztucznych; branża przemysłowa i detaliści powinni podejmować starania, aby ograniczyć opakowania z tworzyw sztucznych; należy uczyć ludzi, jak produkować mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a władze lokalne powinny zapewnić większą liczbę lepszych punktów zbiórki takich odpadów.

W badaniu przeanalizowano również postawy wobec przemysłu odzieżowego i stwierdzono, że obywatele wyrażają dużą troskę o kwestie środowiskowe i warunki pracy. Respondenci życzyliby sobie, aby ubrania służyły im dłużej i były wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Wyrażono też poparcie dla innych środków, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, szersze działania informacyjne i edukacyjne, zachęcanie przedsiębiorstw do angażowania się w zrównoważoną działalność oraz bardziej rygorystyczna kontrola legislacyjna.

Kontekst

Badanie odbyło się w dniach 6–19 grudnia 2019 r. w ówczesnych 28 państwach członkowskich UE. Bezpośrednie wywiady w języku ojczystym przeprowadzono z 27 498 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych w ich domach.

Omawiane tu specjalne badanie Eurobarometr jest kontynuacją specjalnego badania Eurobarometr na ten sam temat, przeprowadzonego w październiku 2017 r., i wiele pytań w nim powtórzono.