Europarlament o Niemcowie

Posłowie wzywają do niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie morderstwa Borysa Niemcowa, który zbierał dowody na temat rosyjskiego zaangażowania w wojnę we wschodniej Ukrainie i miał zamiar opublikować raport w tej sprawie. Niemcow został zamordowany na dwa dni przed demonstracją, która miał poprowadzić, by zaprotestować przeciwko takiej polityce Kremla.

Parlament Europejski składa hołd Borysowi Niemcowowi, “który poświęcił swoje życie pracy na rzecz bardziej demokratycznej, dostatniej i otwartej Rosji oraz solidnego partnerstwa Rosji z jej sąsiadami” i potępia decyzję Rosji uniemożliwiającą niektórym posłom do Parlamentu Europejskiego i zagranicznym politykom o zakazie wzjadu do Rosji i tym samym udział w jego pogrzebie.

“Przeciwieństwo dobrze funkcjonującej demokracji”

Rosja “przesuwa się w kierunku przeciwnym do kierunku dobrze funkcjonującej demokracji” mówią posłowie i wzywają Kreml do zaprzestania politycznych i sądowych nacisków oraz represji i zastraszania w stosunku do liderów opozycji, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Domagają się też uwolnienia “w trybie pilnym” więźniów politycznych, miedzy innymi ukraińskiej posłanki Nadii Sawczenko i estońskiego policjanta Estona Kohvera.

Posłowie po raz kolejny wyrażają “zaniepokojenie brakiem współpracy” władz rosyjskich z niezależnymi i międzynarodowymi organami śledczymi w sprawie zestrzelenia samolotu odbywającego lot MH17. Przypominają także, że pomimo licznych wezwań rosyjskie władze odmawiają zwrócenia Polsce wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego Tu-154, który rozbił się w okolicach Smoleńska w kwietniu 2010 r.

Unia Europejska powinna zachować jedność

Posłowie wyrażają poparcie Parlamentu dla sił demokratycznych w Rosji i wzywają Radę UE do zobowiązania 28 państw członkowskich do prezentowania “wspólnego zdecydowanego stanowiska w sprawie roli praw człowieka w stosunkach między UE a Rosją”, oraz w sprawie “konieczności zaprzestania w Rosji ograniczania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń”. Domagają się też opracowania “solidniejszego programu wsparcia rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i na okupowanym Krymie”.