Europa w erze cyfrowej

Dzięki temu, że satelitarne usługi szerokopasmowe są już dostępne na terenie całej UE, każde gospodarstwo domowe w UE może dziś mieć podstawowe połączenie szerokopasmowe z internetem. Łącza satelitarne są teraz dostępne we wszystkich 28 państwach członkowskich, zatem każdy obywatel UE może obecnie kupić abonament na takie połączenie internetowe. Dotyczy to także trzech milionów osób, które pozostają jeszcze poza zasięgiem stacjonarnych lub ruchomych sieci szerokopasmowych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes wyraziła zadowolenie z tego przełomowego osiągnięcia, jakim jest realizacja jednego z najważniejszych celów Europejskiej agendy cyfrowej. Moje motto brzmi: wszyscy Europejczycy w erze cyfrowej. Teraz każdy mieszkaniec Europy ma realną szansę, by dołączyć do cyfrowej rzeczywistości. Musimy jeszcze wyrównać szanse dostępu do sieci i poprawić ich jakość, ale możliwość korzystania z internetu jest już dostępna dla wszystkich. (…) Dzięki dodatkowemu zasięgowi zapewnianemu przez satelitarne usługi szerokopasmowe osiągnęliśmy nasz cel na 2013 r. – szerokopasmowy internet dla wszystkich. To wspaniała wiadomość dla obywateli UE.

Na koniec 2012 r. 99,4 proc. gospodarstw domowych w UE miało dostęp do zasięgu podstawowej, stacjonarnej bądź ruchomej, łączności szerokopasmowej. Na obszarach wiejskich taki dostęp miało 96,1 proc. gospodarstw. Wśród pozostałych 0,6 proc. gospodarstw (czyli ok. 3 mln obywateli) było jednak wiele rodzin i przedsiębiorstw na odizolowanych obszarach lub w regionach wiejskich, w których budowa stacjonarnych lub ruchomych łączy szerokopasmowych jest bardziej utrudniona i kosztowna.

Komisarz Kroes mówi: Unia Europejska przestrzega zasady neutralności technologicznej, jednak dla mieszkańców najbardziej odizolowanych rejonów najlepszą opcją uzyskania połączenia z internetem jest łącze satelitarne, i tak prawdopodobnie już pozostanie.

Wielu Europejczyków nie wie, że może korzystać z szerokopasmowych łączy satelitarnych. Dlatego Neelie Kroes uruchomiła serwis broadbandforall.eu prowadzony przez Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Satelitarnych (ESOA), w którym obywatele mogą szybko sprawdzić, jak skorzystać z szerokopasmowych łączy satelitarnych.

Usługi dla Europejczyków zapewnia 148 satelitów. Podstawowy pakiet można nabyć już za 10 euro miesięcznie, a ceny pakietów z prędkością 20 Mbps zaczynają się od 25 euro. Średnia cena anteny satelitarnej to ok. 350 euro (przy abonamencie typu premium cena anteny może być niższa).

Neelie Kroes ostrzega jednak, że podstawowe łącza szerokopasmowe to za mało – do pełnego osiągnięcia celu, jakim jest łączność na całym kontynencie, niezbędny jest szerokopasmowy internet o większych prędkościach. – Europa potrzebuje błyskawicznie działających łączy. Nie możemy pozwolić na to, by część naszych przedsiębiorstw i obywateli pozostała w tyle. Teraz, gdy mamy już wszędzie dostęp do podstawowych łączy szerokopasmowych, musimy niezwłocznie skoncentrować się na inwestycjach w nowe, szybkie sieci.

Dostęp do niezawodnych łączy szerokopasmowych o większych prędkościach (30 Mbps i 50 Mbps) po przystępnych cenach jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego Europy. Bez takiego dostępu niemożliwy jest rozwój następnej generacji produktów i usług cyfrowych, takich jak telewizja hybrydowa, e-zdrowie, przetwarzanie w chmurze i inteligentne samochody.

Kontekst

Przedstawiony przez Komisję pakiet w sprawie łączności na całym kontynencie, mający wzmocnić jednolity rynek telekomunikacyjny, ma na celu stworzenie silnych europejskich liderów w innych obszarach ekosystemu cyfrowego. Przykładowo, za sprawą takich środków, jak system jednolitego zezwolenia, prawo do prowadzenia działalności w jednym państwie członkowskim będzie rozciągało się na wszystkie państwa UE. Nada to w szczególności impuls do rozwoju technologii transgranicznych, takich jak technologie satelitarne. Przy wspólnych ramach i strukturze zarządzania opartej na współpracy nie trzeba będzie załatwiać formalności urzędowych w każdym państwie z osobna.

Nowoczesne satelity dostarczające dwukierunkowy szerokopasmowy internet w paśmie Ka zapewniają prędkości pobierania danych do 20 megabitów na sekundę.

Eutelsat i Astra należą do światowych liderów w branży satelitarnych usług szerokopasmowych. Obecnie ponad 250 satelitów nadaje z orbity geostacjonarnej przeszło 20 tys. kanałów telewizyjnych. Operatorami ok. 148 z tych satelitów są europejskie przedsiębiorstwa należące do ESOA.

Ponadto Komisja sfinansowała dwie inicjatywy wspierające budowę szerokopasmowych łączy satelitarnych w regionach Europy. W projektach tych uczestniczy 43 partnerów z 16 państw członkowskich. W ramach inicjatyw SABER i BRESAT władze krajowe i regionalne współpracują z czołowymi przedstawicielami branży satelitarnej, aby podnieść świadomość w tej dziedzinie, dzielić się najlepszymi praktykami dotyczącymi wykorzystania środków, analizować przeszkody technologiczne i poszukiwać wspólnych rozwiązań.

Łączność jest kluczowym elementem szerszego ekosystemu cyfrowego w UE, obejmującego producentów sprzętu, przedsiębiorstwa internetowe, inteligentne przedmioty, sprzedaż hurtową i detaliczną, logistykę, europejskie treści kreatywne, edukację i cyfrowe usługi publiczne. We wrześniu Komisja przedstawiła pakiet mający wzmocnić jednolity rynek telekomunikacyjny, w szczególności pobudzić inwestycje w szybkie łącza szerokopasmowe (zob. IP/13/828 i MEMO/13/779)

Na czym polegają satelitarne usługi szerokopasmowe?

Internet z satelity, nazywany też satelitarnymi usługami szerokopasmowymi, to dwukierunkowe szybkie połączenie z internetem za pośrednictwem satelitów komunikacyjnych. Takie połączenie odbywa się bez udziału stacjonarnych linii telefonicznych czy innej infrastruktury naziemnej. Satelitarne usługi szerokopasmowe są dziś w dużej mierze porównywalne z łączami szerokopasmowymi DSL pod względem kosztów i osiąganej jakości. Ceny podstawowych pakietów takich usług zaczynają się już od 10 euro miesięcznie. Łącza światłowodowe i kablowe umożliwiają wyższą prędkość pobierania danych, ale w przeciwieństwie do łączy satelitarnych nie są dziś dostępne dla wszystkich użytkowników. Z tego względu internet z satelity jest dziś szczególnie atrakcyjny na obszarach odizolowanych, na których zasięg sieci stacjonarnych lub ruchomych jest słaby bądź nie ma zasięgu żadnych sieci.

Jakiego rodzaju wsparcie publiczne jest dostępne na cele dalszego rozwoju łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich?

Budowa szerokopasmowych łączy internetowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza na obszarach wiejskich, nadal jest finansowana ze środków publicznych. Komisja wydała korzystne wytyczne dotyczące pomocy państwa, aby państwa członkowskie mogły rozwijać sieci szerokopasmowe bez szkody dla konkurencji.

Wsparcie dla internetu szerokopasmowego będzie dostępne w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, a ICT będą teraz priorytetem unijnych funduszy strukturalnych. Ze środków publicznych na ten cel będzie można korzystać także w ramach nowych wytycznych w zakresie pomocy państwa na rzecz łączności szerokopasmowej .

Jakie są następne cele Komisji dotyczące internetu szerokopasmowego?

Usługi cyfrowe przyszłości – od telewizji hybrydowej po przetwarzanie w chmurze i e-zdrowie – w coraz większym stopniu uzależnione są od szybkich i skutecznych szerokopasmowych łączy internetowych. Wzrasta też znaczenie takiej łączności dla całej naszej gospodarki: szacuje się, że wzrost nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu o 10 proc. powoduje wzrost PKB o 1-1,5 proc. Europejska agenda cyfrowa ma wprowadzić wszystkich Europejczyków w erę cyfrową i zapewnić konkurencyjność UE w XXI wieku. Aby stało się to rzeczywistością, niezbędne są szybkie łącza i realizacja celów Europejskiej agendy cyfrowej w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu:

-podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszystkich do 2013 r.:
-sieci nowej generacji (NGN) (co najmniej 30 Mbps) dla wszystkich do 2020 r.;
-50 proc. gospodarstw domowych mających abonament na łącza o prędkości nie mniejszej niż 100 Mbps

źródło i więcej informacji: Link