„Europa dla obywateli” – szansa na karierę!

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.


Specjalista ds. merytorycznych – zakres zadań:

Obsługa merytoryczna Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” (PK EDO), w tym:

 • organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych, konferencji i warsztatów;
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych, promocyjnych i informacyjnych na temat programu „Europa dla obywateli”;
 • doradztwo merytoryczne dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów programu;
 • realizacja działań promocyjnych w mediach społecznościowych oraz kontakt z użytkownikami;
 • aktualizowanie baz danych dotyczących działań realizowanych przez PK „Europa dla obywateli” oraz dofinansowanych projektów;
 • przygotowywanie umów, zamówień, zapytań ofertowych i wszelkich innych dokumentów wynikających z przepisów obowiązujących w instytucji publicznej, kontakt z podwykonawcami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe;
 • zainteresowanie tematyką europejską, społeczną i obywatelską;
 • znajomość metody pracy projektowej, a w szczególności projektów miękkich, społecznych, edukacyjnych, obywatelskich;
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych (prowadzenie szkoleń);
 • dyspozycyjność (praca w biurze oraz delegacje krajowe i zagraniczne);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysokie zdolności organizacyjne;
 • wysokie umiejętności komunikacyjno-językowe;
 • wysokie kompetencje z zakresu obsługi komputera (pakiet MS Office).

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość charakterystyki programów unijnych;
 • doświadczenie w pracy w instytucji publicznej;
 • doświadczenie w sporządzaniu raportów merytorycznych;
 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
 • znajomość obsługi strony internetowej (WordPress, Divi).

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Zgłoszenia obejmujące życiorys zawodowy i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:mpawlak@iam.pl do 17 września 2018.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Prosimy o zastosowanie w przesyłanych dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. merytorycznych oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku braku zgody na wykorzystanie Państwa aplikacji w przyszłych rekrutacjach prosimy o zastosowanie w przesyłanych dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. merytorycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Instytut Adama Mickiewicza informuje:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25;
 2. w sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych (dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem) proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: odo@iam.pl(link sends e-mail);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.