Europa dla konsumentów
Celem przyjętej właśnie przez Komisję Europejską nowej polityki konsumenckiej UE na nadchodzące lata jest maksymalne zwiększenie zarówno uczestnictwa konsumentów w rynku, jak i ich zaufania.

– Dla wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej konieczne są zarówno konkurencyjna podaż, jak i silny popyt. Dlatego też konsumenci zajmować muszą równie ważną pozycję w poszczególnych obszarach polityki UE, co przedsiębiorstwa. Potrzeba nam pewnych swoich praw i swojej pozycji konsumentów, którzy stanowiliby siłę napędową dla gospodarki europejskiej – powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca KE oraz komisarz UE ds. sprawiedliwości.

Reding podkreśla, że KE chce stymulować internetową sprzedaż transgraniczną – dlatego właśnie UE i jej państwa członkowskie muszą dostosować prawa konsumentów do wymogów epoki cyfrowej. Dzięki dyrektywie o prawach konsumenckich oraz wnioskowi w sprawie modernizacji przepisów dotyczących ochrony danych podjęliśmy już pierwsze kroki w celu zwiększenia zaufania konsumentów w środowisku internetowym.

Jak tłumaczy, Komisja planuje też modernizację pochodzących z 1990 r. unijnych przepisów dotyczących imprez turystycznych. Ma to na celu uwzględnienie faktu, że obecnie coraz więcej osób dokonuje rezerwacji związanych z wyjazdami urlopowymi w internecie.

Nowe przepisy nie wystarczą jednak, by jednolity rynek cyfrowy działał na korzyść konsumentów. Państwa członkowskie muszą zintensyfikować sprawne i niebiurokratyczne wdrażanie przepisów UE po to, by prawa konsumentów stały się namacalną rzeczywistością dla 500 milionów konsumentów – uważa Viviane Reding

W obecnej sytuacji gospodarczej solidna polityka konsumencka jest koniecznością. Wzmocnienie pozycji 500 mln europejskich konsumentów przyczyni się w znaczącym stopniu do wzrostu unijnej gospodarki – powiedział komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli. – Celem przyjętej dzisiaj strategii jest wzmocnienie pozycji konsumentów i budowanie ich zaufania. Celowi temu służy udostępnienie konsumentom narzędzi, dzięki którym mogą oni być aktywnymi uczestnikami rynku i przystosowywać go do swoich potrzeb.

Europejscy konsumenci korzystają z najbardziej rozbudowanych praw konsumentów i najsilniejszej ochrony konsumenta na całym świecie. Dzięki nim chronieni są oni przed niebezpiecznymi produktami, reklamami wprowadzającymi w błąd, nieprzewidywalnymi kosztami roamingu czy nieuczciwymi praktykami w środowisku internetowym. Przepisy te chronią też konsumentów w razie problemów.

Dzięki wnioskom dotyczącym alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, które objęte są obecnie harmonogramem prac, konsumenci będą mogli szybko, łatwo i tanio rozwiązywać problemy. Innym przykładem jest europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, które w przypadku spraw transgranicznych dotyczących roszczeń do 2 000 euro upraszcza i przyspiesza postępowania przed sądem, ograniczając jednocześnie związane z nim koszty.

Począwszy od 2013 r., konsumenci będą mogli za pośrednictwem portalu „e-Sprawiedliwość” wypełniać w internecie formularze dotyczące drobnych roszczeń. Formularze te będą dostępne w dowolnym języku urzędowym. Stanowić to będzie kolejne uproszczenie i oszczędzi konsumentom wysiłku i czasu.

UE posiada co prawda znaczący zbiór przepisów w zakresie praw konsumentów, a wymiar konsumencki stanowi istotną część wielu dziedzin polityki UE, niemniej jednak niezbędne są kompleksowe ramy, dzięki którym podjęte zostaną również nieuniknione wyzwania, takie jak kwestie związane z digitalizacją życia codziennego, pożądana zmiana modeli konsumpcji w kierunku bardziej zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz szczególne potrzeby konsumentów o słabszej pozycji.