Eurobarometr na Nowy Rok

58 proc. uczestników badania Standardowy Eurobarometr – Jesień 2015 uznało migrację za najważniejszy problem UE. Oznacza to wzrost o 20 punktów procentowych w porównaniu z wiosenną edycją badania. Jedynie Portugalczyków bardziej niepokoi stan finansów publicznych państw członkowskich.

Jednocześnie nadal widoczne jest silne poparcie przez Europejczyków swobodnego przepływu osób wewnątrz UE (78 proc. respondentów). Migracja wewnątrz UE wzbudza pozytywne odczucia u 55 proc. obywateli, o 4 pkt. proc. więcej niż wiosną.

Według Polaków, najistotniejszymi problemami Europy są dziś migracja, terroryzm i sytuacja gospodarcza w krajach członkowskich. Na poziomie krajowym wskazywane są zaś na pierwszym miejscu bezrobocie (37 proc.), inflacja (21 proc.) oraz system ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych (20 proc.) oraz dług publiczny (20 proc.). Jednocześnie 47 proc. (o 9 p.p. więcej niż wiosną) Polaków uważa, że sytuacja gospodarcza kraju jest dobra (przeciwnego zdania jest 46 proc., o 10 p.p. mniej niż wiosną). Średnia europejska dla tych wskaźników wynosi odpowiednio 40 i 57 proc.

Większość Polaków (55 proc., wzrost o 2 p.p.) uznaje wizerunek UE za pozytywny, a 7 proc. za negatywny (przy średnich unijnych wynoszących 37 i 23 proc.). Zdecydowana większość (70 proc.) polskich respondentów myśli także pozytywnie o przyszłości UE i czuje się Europejczykami (71 proc.). Jednocześnie 52 proc. jest przeciwna wspólnej walucie euro.

Kontekst

W raporcie zaprezentowane zostały wyniki badania Standardowy Eurobarometr zrealizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez konsorcjum TNS Opinion & Social.

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym co pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Islandii, Czarnogórze, Serbii a także na terytorium Cypru Północnego.

84. Standardowy Eurobarometr został przeprowadzony w dniach 7 – 17 listopada 2015 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1012 Polaków.

Całość raportu dostępna na stronie internetowej.