Eurobarometr 98: Polacy o problemach w kraju i UE

Galopujące ceny, wzmocnienie bezpieczeństwa, brak zaufania do instytucji politycznych w kraju – to kwestie, na jakie zwracali uwagę polscy respondenci najnowszego badania opinii Eurobarometr 98.

 • Rosnące ceny i inflacja są według 60 proc. Polaków najważniejszym problemem, z którym obecnie musi mierzyć się Polska. W większości krajów członkowskich UE ten problem również znalazł się na pierwszym miejscu. Drugim z kolei najważniejszym problemem w Polsce okazała się sytuacja ekonomiczna, którą wskazało 22 proc. badanych.
 • Najważniejszym problemem dla UE według 33 proc. Polaków są również rosnące ceny i inflacja. Średnia dla wszystkich badanych wyniosła 32 proc. Drugim najważniejszym problemem, z którym musi mierzyć się UE, według Polaków jest sytuacja międzynarodowa – 28 proc. Kolejne pozycje zajęły dostawy energii – 21 proc. oraz sytuacja ekonomiczna – 18 proc.
 • Większość Polaków – 70 proc. uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. Odsetek odpowiedzi negatywnych w Polsce jest wyższy od średniej uzyskanej we wszystkich krajach członkowskich – 61 proc.. Pozytywniej Polacy patrzą na bieg spraw w UE – w tym przypadku można było zaobserwować 44 proc. odpowiedzi negatywnych i 41 proc. odpowiedzi pozytywnych.
 • Znacząca część Polaków nie ufa polskim partiom politycznym – 70 proc., rządowi – 69 proc. oraz parlamentowi – 68 proc.
 • Odsetek Polaków – 58 proc., którzy wyrażają zaufanie wobec UE jest wyższy od średniej dla wszystkich krajów UE – 47 proc. Brak zaufania wobec UE wyraziło 33 proc. respondentów z Polski.

2.   Ocena UE, funkcjonowanie demokracji oraz istotność interesów Polski dla UE

 • Ponad połowa Polaków – 55 proc. posiada pozytywny obraz UE. Odsetek ten jest wyższy niż średnia dla wszystkich krajów UE – 45 proc. Jeszcze pozytywniej Polacy postrzegają przyszłość UE – 77 proc., odsetek ten był również wyższy niż średnia europejska – 62 proc.
 • Odsetek Polaków zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce wyniósł 58 proc. Przeciwne zdanie wyraziło 40 proc. badanych. Więcej respondentów z Polski jest zadowolonych z demokracji w UE – 72 proc. Odsetek ten jest większy niż średnia ze wszystkich krajów członkowskich – 56 proc.
 • 63 proc. Polaków jest zdania, że interesy Polski są brane pod uwagę w UE. Średnio 60 proc. wszystkich badanych było zdania, że interesy ich krajów są uwzględniane przez UE.

3.   Budowanie wspólnoty europejskiej

 • W porównaniu do ogółu Europejczyków (średnia dla wszystkich krajów członkowskich), Polacy w większym stopniu są przekonani, że więcej decyzji powinno być podejmowanych na szczeblu europejskim (64 proc. wobec 57 proc.).
 • Polacy są zwolennikami wspólnych polityk państw członkowskich. Przede wszystkim są za wspólną polityką obrony i bezpieczeństwa (81 proc.; średnia dla UE – 77 proc.) oraz za wspólną polityką zdrowotną państw członkowskich (75 proc., średnia dla UE – 67 proc.).
 • 44 proc. Polaków popiera wspólną politykę Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej z jedną walutą.

4.   Wojna w Ukrainie – ocena podjętych działań i opinie o przyszłych działaniach

 • Większość Polaków (72 proc.) jest zadowolonych z tego jak zareagował polski rząd na inwazję Rosji na Ukrainę (średnio 55 proc. Europejczyków jest zadowolonych z reakcji swoich rządów), a 76 proc. jest zadowolonych z tego jak na inwazję zareagowała Unia Europejska (średnia dla UE – 56 proc.).
 • Zdaniem 84 proc. Europejczyków, UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoje uzależnienie od rosyjskich źródeł energii. Zdanie to podziela 92 proc. Polaków.
 • Na tle ogółu Europejczyków, to Polacy (92 proc.) oraz Litwini (92 proc.) opowiadają się najbardziej za wzmocnieniem współpracy w zakresie obronności. Polacy najbardziej popierają również zwiększenie wydatków na obronność UE (89 proc.) oraz lepsze skoordynowanie zakupu sprzętu wojskowego dla państw członkowskich (92 proc.).

W dniach 12-30 stycznia 2023 roku firma Kantar Public zrealizowała na zlecenie Komisji Europejskiej badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1014 osób w wieku 15 lat i więcej techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Serbii, Albanii oraz Bośni i Hercegowinie. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

Pełna treść badania znajduje się w załączniku.

https://poland.representation.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Eurobarometr%2098%20PL.pdf