Erytrea na „czarnej liście”
Z kolei z uwagi na poprawę sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa, która nastąpiła w Mauretanii, możliwe stało się wykreślenie z wykazu wszystkich przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w tym państwie.

To samo miało miejsce w przypadku jordańskiego przewoźnika Jordan Aviation, który również został wykreślony z wykazu. Odnotowano także postępy w Libii, lecz tamtejsze władze przystały na to, by lokalni przewoźnicy nie mogli wykonywać przewozów do Europy, dopóki cały proces ich ponownej certyfikacji nie zostanie zakończony w sposób niebudzący zastrzeżeń Komisji.

Komisja gotowa jest dołożyć wszelkich starań, aby pomóc krajom objętym wykazem bezpieczeństwa w rozwijaniu potencjału technicznego i administracyjnego celem umożliwienia im jak najszybszego i sprawnego pokonania wszelkich problemów w dziedzinie bezpieczeństwa. Cieszę się, że jeden kraj i kilka linii lotniczych zostało wykreślonych z wykazu. To istotny postęp. Bezpieczeństwo stawiamy jednak zawsze na pierwszym miejscu i w tej dziedzinie nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy, stąd decyzja w sprawie Erytrei – powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport.

Nowy wykaz zastępuje poprzedni, przyjęty w kwietniu 2012 r., i jest dostępny na stronie internetowej Komisji.

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane w Mauretanii zostali wykreśleni z wykazu dzięki wyjątkowym postępom osiągniętym przez właściwe organy i ze względu na planowaną wkrótce wizytę kontrolną na miejscu, która zostanie przeprowadzona przez Komisję. Postępy te zostały potwierdzone podczas dwóch pomyślnie zakończonych inspekcji przeprowadzonych na miejscu przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Ponieważ jest to pierwszy przypadek, gdy uchyla się całkowity zakaz dotyczący wszystkich przewoźników lotniczych z danego państwa, Mauretania zobowiązała się do zezwalania na loty do Unii jedynie na ściśle określonych warunkach.

Przewoźnik Jordan Aviation, posiadający certyfikat wydany w Jordanii, również został wykreślony z wykazu w wyniku pomyślnego wyeliminowania wcześniej stwierdzonych uchybień. Te postępy potwierdziły się podczas oceny na miejscu przeprowadzonej przez Komisję.

źródło i więcej informacji: Link