Erasmus dla młodych przedsiębiorców
W przededniu zaplanowanego na 15–21 października Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) realizacja programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców osiągnęła ważny etap: ponad 2600 przedsiębiorców uzyskało wsparcie ze środków programu w ramach ponad 1300 wymian zorganizowanych do chwili obecnej między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami. Na uroczystości w Brukseli wczoraj wieczorem przedsiębiorców i lokalne punkty kontaktowe (organizacje pośredniczące) nagrodzono za aktywny i uwieńczony powodzeniem wkład w realizację programu.

Zgłoszenia do konkursu wskazują, że program – zwłaszcza w ostatnich latach – nabrał rozpędu i przynosi korzyści zarówno młodym, jak i doświadczonym przedsiębiorcom, a także gospodarce Unii Europejskiej. Nagrodami przyznanymi w pięciu różnych kategoriach wyróżniono: najlepszy film opowiadający o udanym przedsięwzięciu biznesowym, najbardziej udany przykład współpracy po wymianie, najlepszy pomysł na nowy biznes przedstawiony przez początkującego przedsiębiorcę, najlepszego przedsiębiorcę goszczącego i najlepszą organizację pośredniczącą.

Konieczne jest podniesienie poziomu umiędzynarodowienia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, zważywszy na to, że stosunkowo nieliczne eksportują swoje wyroby i usługi czy to w obrębie Unii Europejskiej, czy to poza nią. Zarówno doświadczeni przedsiębiorcy goszczący, jak i przedsiębiorcy początkujący odnoszą z programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców korzyści w postaci poprawienia swego dostępu do rynku oraz zidentyfikowania potencjalnych partnerów w innych państwach członkowskich – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorczości i polityki przemysłowej, Antonio Tajani.