Erasmus dla krajów „arabskiej wiosny”
W uzupełnieniu 525 stypendiów zaplanowanych już na lata 2011-2012, kraje południowej części regionu Morza Śródziemnego otrzymują finansowanie na kolejne 559 stypendiów w ramach Erasmus Mundus – międzynarodowej wersji programu Komisji Europejskiej „Erasmus” dotyczącego wymian studentów i kadry dydaktycznej. Beneficjenci będą mogli spędzić część okresu studiów, badań lub nauczania w Unii Europejskiej. Komisja zwiększa finansowanie stypendiów, aby zaoferować większe możliwości edukacyjne i dydaktyczne osobom, które mogą odegrać kluczową rolę w umacnianiu demokracji w regionie. Działanie to jest częścią strategicznej reakcji UE na „arabską wiosnę”.

– Bardzo się cieszę, że Komisja zwiększa finansowanie dla młodzieży i nauczycieli, którzy odgrywają wiodącą rolę w procesie demokratyzacji południowej części regionu Morza Śródziemnego. Dobitnie świadczy to o naszym zaangażowaniu w sprawę, której się poświęcają – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Program Erasmus Mundus jest otwarty dla uczestników z całego świata, w tym z Unii Europejskiej. Od czasu uruchomienia programu w 2004 r. ponad 12 000 studentów, 300 doktorantów i 2 000 nauczycieli otrzymało stypendia w zakresie wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich.

W roku akademickim 2011-2012 stypendia o łącznej wartości 210 mln euro otrzymało już około 6 000 studentów i badaczy ze 150 krajów. Komisja przeznaczyła dodatkowe 10 mln euro na sfinansowanie kolejnych 559 stypendiów dla państw południowej części regionu Morza Śródziemnego. Spodziewany jest dalszy wzrost środków przeznaczonych na stypendia w ramach Erasmus Mundus dla tych państw w latach 2012-2013.

Ponad trzy czwarte stypendiów oferowanych w ramach Erasmus Mundus od 2004 r. przyznano osobom w państwach spoza UE; ponad 3 000 z nich trafiło do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wielkość stypendium zależy od czasu trwania studiów lub szkolenia, poziomu edukacyjnego kandydata oraz jego państwa pochodzenia. Osoby spoza Europy studiujące w Unii Europejskiej otrzymują na pokrycie kosztów utrzymania co najmniej 1 000 euro miesięcznie, natomiast studenci z Europy studiujący poza nią otrzymują co najmniej 500 euro na miesiąc.