Energia do działania
Wydajny i przejrzysty europejski wewnętrzny rynek energii, na którym panują wzajemnie połączenia, zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom bezpieczne i stałe dostawy energii po możliwie najniższych kosztach. W komunikacie w sprawie funkcjonowania wewnętrznego rynku energii Komisja wzywa państwa członkowskie do zintensyfikowania działań w kierunku transpozycji i wdrożenia obowiązujących unijnych przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii. Wspólnie z państwami członkowskimi Komisja podejmie działania w celu wzmocnienia pozycji konsumentów i ograniczenia interwencji państwa, które zakłócają funkcjonowanie rynku.

Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: – Jeżeli chodzi o gaz i energię elektryczną, obywatelom i przedsiębiorstwom zależy na dwóch rzeczach: na pewności stałych dostaw i na przystępnych cenach. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że będzie działał europejski rynek energii.

Osiągnięto już pewien postęp w zakresie rozszerzenia możliwości wyboru dla konsumentów, kontrolowania hurtowych cen energii i zapewniania wystarczających i stałych dostaw energii. Trzeba jednak dołożyć dalszych starań, aby w pełni wykorzystać potencjał rzeczywiście zintegrowanego europejskiego rynku. Pragnąc zakończyć proces tworzenia europejskiego wewnętrznego rynku energii do 2014 r., Komisja planuje pewne działania. Obejmują one:

– Wdrażanie przepisów dotyczących rynku wewnętrznego i egzekwowanie prawa konkurencji.
– Wzmocnienie pozycji konsumentów.
– Zapewnienie elastycznej struktury rynku.