Embargo bez podstaw
Wspólne oświadczenie unijnych komisarzy ds. handlu, Karela De Guchta, oraz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, Johna Dalli, w sprawie decyzji Rosji o wprowadzeniu zakazu importu żywych zwierząt z UE.

W dniu dzisiejszym (20-03-2012) unijni komisarze ds. handlu, Karel De Gucht, oraz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli, wyrazili głębokie rozczarowanie decyzją Rosji o wprowadzeniu zakazu importu żywych zwierząt (trzody chlewnej, bydła, owiec i kóz) z UE. Obydwaj komisarze wspólnie uznali zakaz za niewspółmierny i nieuzasadniony oraz wezwali do jego natychmiastowego zniesienia.

Handel żywymi zwierzętami pochodzącymi z UE w żaden sposób nie zagraża zdrowiu obywateli Federacji Rosyjskiej, a wprowadzone ograniczenia nie znajdują uzasadnienia w faktach naukowych, ani też w żaden sposób nie są konieczne lub współmierne.

Komisja Europejska uważa, że wprowadzony zakaz jest niezgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz z formalnymi zobowiązaniami Rosji odnośnie do środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) przyjętymi podczas negocjacji w sprawie przystąpienia Rosji do WTO. Tym samym Komisja Europejska uważa, że Rosja wysyła bardzo negatywny sygnał swoim międzynarodowym partnerom handlowym o swoim podejściu do członkowstwa w WTO – zważywszy na trwający proces akcesji do tego międzynarodowego organu.

Przystąpienie Rosji do WTO zostało zatwierdzone w grudniu ubiegłego roku i wejdzie w życie z chwilą ratyfikacji przez rosyjski parlament, nie później niż w sierpniu 2012. Komisarze De Gucht i Dalli skierowali pismo do władz rosyjskich przedstawiając główne zastrzeżenia UE i wzywając Rosję do powstrzymania się od decyzji o wprowadzeniu tego niewspółmiernego środka. Komisja będzie nadal monitorować sytuację i wykorzysta wszelkie możliwości, aby doprowadzić do cofnięcia tego nieuzasadnionego zakazu.

Zakaz importu żywych zwierząt, który nie obejmuje zwierząt do celów hodowlanych, będzie miał szczególnie negatywne skutki dla niektórych państw członkowskich UE, dla których wymiana handlowa z Rosją stanowi istotną część ich eksportu (szczególnie żywych świń). Władze rosyjskie uzasadniają swój zakaz, między innymi, nowym wirusem Schmallenberg oraz chorobą niebieskiego języka. Powody te są nieistotne, ponieważ powyższe choroby nie dotyczą świń. Całkowita wartość unijnego eksportu żywych zwierząt (trzody chlewnej, bydła, owiec i kóz) do Rosji wyniosła 188 mln EUR w 2011 roku, z czego 75 mln EUR ucierpi z powodu wprowadzonego w dniu dzisiejszym zakazu.