EKUZ dla najmłodszych

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci lub młodzieży w nawiązaniu do obowiązującego zgodnie z przepisami o koordynacji wzoru.

UWAGA: wzór karty dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Link

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

1) uczniowie szkół podstawowych (6 -12 lat),

2) uczniowie szkół gimnazjalnych (13 -15 lat),

3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (16 – 18 lat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj Link

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY KONKURSU

1. Prace plastyczne powinny być przesłane w wersji papierowej (max format A3), nieoprawione. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice.

2. Nadsyłane prace MUSZĄ zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy, pełną datą urodzenia (dzień-miesiąc-rok), adresem i telefonem kontaktowym, adresem mailowym rodzica/opiekuna autora pracy.

3. Pracę konkursową każdy uczestnik powinien wykonać SAMODZIELNIE.

4. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko 1 pracę.

5. Praca powinna przedstawiać projekt Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci lub młodzieży.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a) dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia Link

b) dostarczenie pracy Konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.

7. Prace należy składać osobiście, przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej

Centrala NFZ ul. Koszykowa 78,

00-671 Warszawa (V piętro blok „C”)

w godzinach pracy urzędu tj. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, do dnia 13 maja 2013 roku, z dopiskiem Konkurs EKUZ. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje DATA OTRZYMANIA pracy przez Organizatora.

W każdej kategorii wiekowej, zostaną nagrodzone po trzy prace. Ich autorzy otrzymają nagrody główne w postaci dyplomów oraz zestawów upominkowych od NFZ. Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej może zostać przyznane jedno wyróżnienie.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

pani Magdalena Bartnik-Jaszewska (Departament Współpracy Międzynarodowej NFZ), tel. 22/572 60 97, e-mail: magdalena.bartnik@nfz.gov.pl

ZAPRASZAMY!

źródło: Link