Eksperci o prawie karnym
Wiceprzewodnicząca Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, otworzyła dziś spotkanie inaugurujące działalność grupy ekspertów ds. polityki kryminalnej UE. W spotkaniu tym bierze udział dwudziestu wysokiej rangi ekspertów prawa, przedstawicieli środowiska akademickiego i prawników. Ich zadaniem jest dyskusja nad kluczowymi kwestiami prawa karnego UE oraz doradztwo Komisji Europejskiej w tych kwestiach. W skład grupy wchodzą sędziowie, prokuratorzy i adwokaci z trzynastu różnych państw członkowskich reprezentujących główne tradycje prawne w UE.

Grupa ekspertów ma pomagać w udoskonalaniu jakości unijnych przepisów w zakresie prawa karnego w świetle nowych postanowień traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych. Będzie obradować dwa razy do roku. Grupę powołano w następstwie opublikowanego we wrześniu 2011 r. komunikatu, w którym Komisja określiła strategię i zasady, jakie zamierza stosować w przypadku wykorzystywania prawa karnego UE do celów skuteczniejszej realizacji polityki europejskiej i ochrony interesów obywateli.

– W następstwie wejścia w życie traktatu lizbońskiego Unia Europejska jest dziś znacznie lepiej przygotowana do walki z przestępczością transgraniczną dzięki wykorzystaniu prawa karnego. Nasze możliwości działania są jednak wyraźnie ograniczone prawem i zasadami demokracji. Prace nad rozwojem prawa karnego UE muszą być realizowane z uwzględnieniem praw podstawowych, w szczególności prawa do rzetelnego procesu sądowego, w porozumieniu z Parlamentem Europejskim i w poszanowaniu systemów i tradycji prawnych poszczególnych państw UE – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Specjalistyczna wiedza grona ekspertów w zakresie prawa karnego, którą trudno przecenić, umożliwi Komisji Europejskiej wypracowanie bardziej spójnego podejścia do kwestii prawa karnego na szczeblu UE.