Ekonomiści na start

Więcej informacji o konkursie na stronach Europejskiego Urzędu Doboru Kadr. (Link )

Zapraszamy!

źródło: Link