EKES nagradza „Rumianki i bratki”

Licealistka Krystyna Paszko zdobyła dla Polski nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za solidarność obywatelską. Prowadzony przez nią sklep internetowy „Rumianki i bratki”, będący de facto punktem kontaktowym dla ofiar przemocy domowej, jako jeden z 23 projektów z UE i Zjednoczonego Królestwa został nagrodzony za wybitny wkład w walkę ze skutkami pandemii.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyznał Nagrodę za Solidarność Obywatelską licealistce z Polski Krystynie Paszko za projekt „Rumianki i bratki”, który oferuje ofiarom przemocy domowej w dobie pandemii COVID-19 praktyczną pomoc, umożliwiając nawiązanie w tajemnicy kontaktu z psychologami i policją.

EKES, organ doradczy reprezentujący europejskie społeczeństwo obywatelskie na szczeblu UE, ogłosił 17-letnią pochodzącą z Warszawy harcerkę zwyciężczynią konkursu. Swój wybór umotywował tym, że jej projekt jest wybitnym przykładem niezwykłej solidarności podczas kryzysu związanego z COVID-19.

W swoim fikcyjnym sklepie na Facebooku, pierwszym tego rodzaju w Polsce, ofiary przemocy mogą „kupować” wybrane produkty lub zadawać pytania na temat „oferowanych” towarów. Może to być wołanie o pomoc, które jest przekazywane bezpośrednio policji. „Kupowanie” niektórych produktów może również sygnalizować potrzebę wsparcia psychologicznego, a „nabywca” kontaktuje się z wolontariuszem, który przekazuje fachową wiedzę i porady.

Lista 23 laureatów, wśród których znalazła się Krystyna Paszko, została ogłoszona podczas wirtualnej ceremonii wręczenia nagród EKES-u 15 lutego.

Każdy zwycięzca otrzymał nagrodę o wartości 10 000 euro.

Wręczając nagrody, wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji Cillian Lohan stwierdził: EKES wielokrotnie podkreślał, że solidarność i ukierunkowane wspólne działania mają kluczowe znaczenie dla przetrwania pandemii. Jedyną skuteczną reakcją na taki kryzys jak pandemia jest szybkie, stanowcze i wspólne działanie. Można z tego wyciągnąć wnioski, jak radzić sobie z innymi kryzysami, niezależnie od tego, czy mają one charakter społeczny, gospodarczy czy też środowiskowy.

Społeczeństwo obywatelskie stoi na czele wszystkich działań solidarnościowych i bez jego pomocy w terenie, koszty pandemii byłyby znacznie wyższe. Wszystkie zgłoszone do nagrody projekty są dowodem na bezinteresowne obywatelskie i oddolne zaangażowanie, co pokazuje, że społeczeństwo obywatelskie wnosi ogromny wkład w tę walkę. Nagroda służy docenieniu osób i organizacji, które działają na rzecz poprawienia sytuacji w tych wyjątkowych czasach. To zaszczyt móc wspólnie świętować.

Nagrody zostały wręczone za projekty z 21 krajów Unii Europejskiej. Jedną nagrodę przyznano za projekt o wymiarze transgranicznym, a jedną – organizacji ze Zjednoczonego Królestwa, co miało pokazać, że EKES pragnie utrzymać ścisłe powiązania ze społeczeństwem obywatelskim w tym kraju pomimo wystąpienia z UE.

EKES zamierzał wybrać laureata w każdym państwie członkowskim UE i w Zjednoczonym Królestwie, jednak z sześciu krajów nie otrzymał żadnych zgłoszeń nadających się do udziału w konkursie.

Wyróżnione inicjatywy zostały wyłonione spośród 250 wniosków złożonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, osoby fizyczne i prywatne przedsiębiorstwa. Motywem przewodnim wszystkich projektów była solidarność i pokazywały one kreatywne i skuteczne sposoby sprostania wyzwaniom związanym z kryzysem, których skala jest często porażająca.

Większość inicjatyw adresowana była do słabszych grup społecznych lub osób najbardziej dotkniętych kryzysem, takich jak osoby starsze lub młode, dzieci, kobiety, mniejszości, migranci, bezdomni, personel medyczny lub pracownicy i pracodawcy.

Tematyka nagrodzonych projektów dotyczyła pięciu głównych kwestii: dostaw żywności i pomocy dla słabszych grup społecznych, wyposażenia medycznego, usług doradczych, usług edukacyjnych i informacji o pandemii oraz kultury.

POLSKA LAURETKA

„Rumianki i bratki” Krystyny Paszko zostały wyróżnione jako jeden z projektów skupiających się na kwestii usług poradnictwa. W tej kategorii zgrupowano projekty oferujące wsparcie online w różnych dziedzinach, w tym w zakresie zdrowia psychicznego, doradztwa prawnego lub wirtualnej pomocy dla ofiar przemocy domowej.

W czasach izolacji społecznej, gdy ofiary są często skazane na stałą obecność sprawcy przemocy, mogą nie mieć możliwości zadzwonienia na policję czy telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej. Osoby doświadczające przemocy domowej nie mają żadnej alternatywy, ponieważ nie mogą opuścić domu, by udać się do pracy, sklepu, na spotkanie z przyjaciółmi czy nawet na spacer. Projekt Krystyny Paszko oferuje zatem niezbędną pomoc i już pomógł wielu osobom.

Jego wyjątkowość polega na tym, że został stworzony przez młodą osobę, która posługuje się metodami komunikacji łatwo dostępnymi dla tej grupy wiekowej. Projekt stanowi wyraźną odpowiedź na konkretne potrzeby w dobie lockdownu, który dla ofiar przemocy domowej często oznaczał uwięzienie na niewielkiej przestrzeni z ich oprawcą.

Zdaniem Krystyny Paszko pomaganie innym to coś naturalnego. „Nie mogę sobie wyobrazić życia bez pomagania innym. Całe moje życie jest służeniem innym. To harcerstwo nauczyło mnie takiej postawy” – powiedziała.

Inni polscy kandydaci, którzy ubiegali się o nagrodę EKES-u, również przedstawili wartościowe projekty. Wśród nich znalazły się: stowarzyszenie „Dla Równości”, które udzielało pomocy, zagospodarowując nadwyżki żywności ze sklepów wielkopowierzchniowych i zapewniało wiele innych rodzajów pomocy oraz grupa prawników pro bono świadczących bezpłatną pomoc prawną w sprawach związanych z COVID-19.

EKES ma nadzieję, że Nagroda za Solidarność Obywatelską zwiększy dostrzegalność nie tylko zwycięskich projektów, lecz również wielu innych kreatywnych inicjatyw obywatelskich realizowanych w UE, a także podniesie poziom świadomości na ich temat.

– Dziś wyrażamy uznanie nie tylko dla dwudziestu trzech laureatów. Składamy hołd całemu społeczeństwu obywatelskiemu w Europie, jak również wielu jego organizacjom, przedsiębiorstwom i osobom, które w tej trudnej sytuacji przez cały czas wykazują się niespotykaną dotąd solidarnością, odwagą i odpowiedzialnością obywatelską — stwierdził wiceprzewodniczący EKES-u Cilian Lohan.

W ocenie Komitetu projekty i inicjatywy obywatelek i obywateli i społeczeństwa obywatelskiego na wiele sposobów uzupełniają wysiłki państw członkowskich w celu złagodzenia skutków kryzysu, a nawet je wyprzedzają w niektórych dziedzinach, takich jak produkcja masek na szczeblu lokalnym i regionalnym.

W porównaniu ze zgłoszeniami do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego we wcześniejszych latach, EKES odnotował większą liczbę zgłoszeń od nieformalnych organizacji bądź organizacji o mniej ugruntowanej pozycji, co wyraźnie dowodzi ducha działania w terenie. Mniej kandydatur do nagrody wpłynęło również z tych krajów, które mniej ucierpiały podczas pierwszej fali pandemii lub tych, które mają silniejsze systemy opieki społecznej.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRODY

W lipcu 2020 r. EKES ogłosił nagrodę pod hasłem „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID‑19”, deklarując, że będzie to wyjątkowa, jednorazowa inicjatywa zastępująca jego sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem było oddanie hołdu europejskiemu społeczeństwu obywatelskiemu, które aktywnie i bezinteresownie zaangażowało się w akty solidarności już w pierwszych dniach pandemii.

W konkursie mogły wziąć udział osoby fizyczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa, których projekty korzystają z finansowania ze środków publicznych najwyżej w 50 proc. Warunkiem było to, aby miały bezpośredni związek z pandemią COVID‑19, a konkretnie – były ukierunkowane na zwalczanie koronawirusa i jego skutków.

Co roku, od 2006 r., sztandarowa Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznawana jest organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i/lub osobom, których projekty są afirmacją tożsamości europejskiej i wspólnych wartości w danej dziedzinie działalności.

 

PEŁNA LISTA ZWYCIĘZCÓW NAGRODY EKES-U ZA SOLIDARNOŚĆ OBYWATELSKĄ 2020:

KRAJ LAUREAT
AUSTRIA Kommunikationswerkstatt Talk 27 – sieć zwalczająca dezinformację, fałszywe informacje i wprowadzanie w błąd na temat pandemii oraz motywująca obywateli do sprzeciwiania się manipulacji emocjonalnej i poznawczej.
BELGIA OKRA, trefpunt 55+ – stowarzyszenie, które zareagowało na pandemię kreatywną inicjatywą „The resilience of OKRA”, pomagającą osobom starszym w zachowaniu aktywności i kontaktów społecznych.
BUŁGARIA Karin dom – fundacja oferująca szkolenia online w celu wsparcia rodzin dzieci o specjalnych potrzebach.
CHORWACJA Hrvatska mreža za beskućnike – chorwacka sieć wspierająca osoby bezdomne, gdy wprowadzono w kraju środki izolacji i gdy został on dodatkowo dotknięty przez trzęsienie ziemi.
CYPR Wolontariusze wspierający słabsze grupy społeczne w czasie pandemii COVID-19 za inicjatywy, które obejmowały dostarczanie żywności i leków osobom izolującym się ze względu na wiek lub problemy zdrowotne. Inicjatywy koordynowała Erika Theofanidi.
CZECHY Nevypusť Duši – stowarzyszenie lekarzy, psychologów i pracowników socjalnych, których seminaria internetowe pomogły uczniom szkół średnich w radzeniu sobie z problemami zdrowia psychicznego i w rozwijaniu odporności psychicznej podczas pandemii.
FRANCJA Bouge ton Coq – platforma dążąca do utrzymania witalności rolniczej Francji za inicjatywę C’est ma tournée! (Moja kolej!) wspierającą sklepy i przedsiębiorstwa na wsi mające trudności z pokryciem kosztów podczas pandemii.
NIEMCY Krisenchat – całodobowa pomoc terapeutyczna dla młodzieży i dzieci zapewniająca bezpłatne wsparcie praktyczne i dodająca otuchy za pośrednictwem aplikacji Whatsapp lub SMS-ów
GRECJA Steps – organizacja nienastawiona na zysk, która przekształciła swój istniejący pojedynczy punkt kontaktowy w inicjatywę Many Stops, zapewniając gorące posiłki, wodę butelkowaną i produkty higieny osobistej osobom mieszkającym na ulicy lub mającym niepewną sytuację mieszkaniową.
WĘGRY Magyar Helsinki Bizottság lub węgierski Komitet Helsiński, który zapewnił bezpłatną pomoc prawną w sprawach związanych z prawami człowieka i kryzysem.
IRLANDIA Alison – platforma bezpłatnych kursów i uczenia się na odległość za projekt Coronavirus: What You Need to Know – bezpłatny kurs oparty na faktach dotyczących pandemii COVID-19, który został przetłumaczony na ponad 60 języków i przyciągnął ponad 350 tys. osób na całym świecie.
 WŁOCHY Casetta Rossa – organizacja niedochodowa, która łączy dostarczanie żywności osobom znajdującym się w trudnej sytuacji z prowadzeniem stacji radiowej nadającej informacje i prezentującej osobiste historie w celu podniesienia morale.
LITWA Karolina Barišauskienė – ekspertka ds. komunikacji za projekt Priešakinėse linijose (Na pierwszej linii), który jest kampanią cyfrową prezentującą historie i obserwacje pracowników służby zdrowia na pierwszej linii walki z koronawirusem.
MALTA Maltańska Izba Małych i Średnich Przedsiębiorstw – za projekt With You All the Way, zapewniający doradztwo online i wzajemne wsparcie, aby pomóc tysiącom MŚP w przystosowaniu się do sytuacji związanej z pandemią.
POLSKA Krystyna Paszko – uczennica szkoły średniej, która otworzyła sklep internetowy „Rumianki i bratki” będący ratunkiem dla ofiar przemocy domowej w czasie lockdownu.
PORTUGALIA Vizinhos à Janela – inicjatywa sąsiedzka przedstawiona przez Íñiga Hurtada, która dodawała mieszkańcom otuchy dzięki codziennym koncertom na balkonach i dostawom żywności dla osób potrzebujących.
RUMUNIA Asociatia Prematurilor – rumuńskie stowarzyszenie na rzecz wcześniaków za projekt „Wsparcie dla pracowników służby zdrowia i noworodków na oddziałach położniczych – środki ochrony indywidualnej i sprzęt w walce z COVID-19”.
SŁOWENIA Društvo psihologov Slovenije – stowarzyszenie słoweńskich psychologów, za projekt „Wsparcie psychospołeczne dla ogółu obywatelek i obywateli i profesjonalne wsparcie dla psychologów i innych pracowników służby zdrowia podczas pandemii COVID-19 w Słowenii”.
SŁOWACJA Človek v ohrození – organizacja pozarządowa non-profit za inicjatywę „Ich zdrowie jest również naszym zdrowiem”, która wsparła dotknięte kryzysem społeczności romskie w przetrwaniu pandemii.
HISZPANIA Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) – stowarzyszenie rodzin i kobiet na obszarach wiejskich za projekt „Wielka sieć solidarności na wsi AFAMMER”, w którym wzięły udział setki kobiet na obszarach wiejskich w Hiszpanii, poświęcając swój czas na uszycie deficytowych masek ochronnych i przeciwdziałając nasilającej się izolacji osób starszych podczas pandemii.
SZWECJA Blivande – społeczność, przestrzeń artystyczna oraz nienastawione na zysk przedsiębiorstwo za projekt „Reagowanie kryzysowe” – inicjatywę na rzecz otwartego oprogramowania w celu stworzenia ochronnego sprzętu medycznego na dużą skalę.
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Cherwell Collective, CIC, za projekt „Live, Learn, Eat, Grow”, w ramach którego zapewniono żywność i inne podstawowe dobra osobom potrzebującym oraz uczono mieszkańców samodzielnego uprawiania roślin jadalnych.
INICJATYWA TRANSGRANICZNA/
EUROPEJSKA
Emergency – włoska organizacja pozarządowa za pomoc w Europie i na całym świecie w opanowywaniu pandemii, zwłaszcza za pośrednictwem inicjatywy “Możliwy do powielenia model bezpieczeństwa i środki zapobiegające zakażeniu “, skalowalnego modelu projektowania szpitali podczas pandemii i zarządzania nimi.