EBI inwestuje w Polskę

Piątego marca 2015 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się doroczna konferencja Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Główny gość spotkania – László Baranyay, wiceprezes EBI – opowiedział o zeszłorocznej działalności banku, podkreślając rolę inwestycji w Polsce.

Baranyay wskazywał, że EBI zmienia świat inwestując w projekty niosące korzyści dla obywateli. Wśród głównych obszarów zeszłorocznej aktywności banku znalazła się pomoc dla przedsiębiorstw (290 tysięcy dofinansowanych firm), tworzenie nowych miejsc pracy i wsparcie osób młodych (kredyty studenckie, oferty pracy), ograniczanie emisji dwutlenku węgla, digitalizacja czy rozwój transportu.

Jak zaznaczył Baranyay, wybierając swoje inwestycje EBI zwraca uwagę przede wszystkim na to, by kierować finansowanie tam, gdzie realizacja projektów coś zmieni, przyniesie długotrwały efekt społeczny, a niekoniecznie zysk. Łącznie w 2014 roku na wszelkie inwestycje przeznaczono 80,3 mld euro, z czego 3,3 mld pochodziło z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), kierującego pomoc opartą na kapitale podwyższonego ryzyka dla sektora MŚP.

W Polsce, podobnie jak w innych państwach UE, bank wspiera inwestycje zmniejszające dysproporcje w rozwoju regionów i wzmacniające konkurencyjność gospodarczą. Środki EBI były tu w 2014 r. przeznaczone głównie na infrastrukturę drogową (1,8 mld euro) i kolejową (550 mln euro), miasta (466 mln euro) i MŚP (1,3 mld euro).

Wśród strategicznych inwestycji w dziedzinie transportu wyróżnić można środki na budowę dróg ekspresowych, w tym dwa odcinki obwodnicy Warszawy oraz kredyty na modernizację linii kolejowych. W sektorze rozwoju miast wsparcie finansowe EBI przyczynia się do podniesienia poziomu życia i zwiększenia konkurencyjności polskich aglomeracji. Kredyty przeznaczono na projekty związane z modernizacją transportu miejskiego, zapleczem edukacyjnym i zdrowotnym, czy rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska. Bank wspiera także polski przemysł, kierując środki do przedsiębiorstw cechujących się innowacyjnością i coraz mocniejszą pozycją na rynku (np. kredyt w wysokości 2 mld zł udzielony spółce KGHM Polska Miedź S.A. w celu optymalizacji środowiskowej produkcji miedzi).

Podsumowując zaangażowanie banku w inwestycje na ternie Polski, Baranyaypowiedział: – W 2014 Polska otrzymała 5,5 mld euro wsparcia z EBI – najwięcej spośród tzw. nowych państw, czyli tych, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. W bieżącym roku bank będzie dalej wspierać realizację projektów w Polsce i przeznaczy na nie co najmniej tyle samo środków.