EBI: 5,5 mld dla Polski

– Europejski Bank Inwestycyjny wspiera w Polsce inwestycje, których celem jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionów, wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu życia. W roku 2015 udzieliliśmy wsparcia finansowego Polsce w wysokości 5,54 mld euro. W tym roku chcemy skupić się na finansowaniu projektów w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, głównego elementu Planu Inwestycyjnego dla Europy – mówił w Warszawie László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce.

Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z EBI. W 2015 roku Bank wspierał w Polsce przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, przeznaczając ponad 1,7 mld euro na budowę i modernizację ponad 350 km dróg ekspresowych i 300 km torów kolejowych. EBI finansował również inwestycje sektora publicznego w badania i rozwój, wspierając strategię w dziedzinie nauki i innowacyjności w Polsce kredytami o łącznej wartości 1 mld euro.

Innowacyjne i dynamicznie rozwijające się krajowe przedsiębiorstwa sfinansowały ze środków EBI ekspansję na nowe rynki, czy nowatorskie badania. Wsparcie finansowe Banku w wysokości niemal 1 mld euro było skierowane do polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze. Ponadto Bank Unii Europejskiej wspomagał rozwój polskich miast, finansując kredytami o wysokości prawie 577 mln euro modernizację transportu miejskiego, zaplecza edukacyjnego, placówek opieki zdrowotnej i społecznej oraz infrastruktury ochrony środowiska w kilku miastach i regionach Polski. EBI przeznaczył także prawie 700 mln euro na inwestycje w sektorze energetyki, dzięki którym na przykład 45 tysięcy nowych użytkowników mogło się przyłączyć się do zmodernizowanej sieci energetycznej.

W 2016 roku EBI będzie nadal wspierać w Polsce realizację projektów w wyżej wymienionych sektorach. Bank skupi się w szczególności na zwiększaniu tempa modernizacji polskich miast i promowaniu ważnych inwestycji w obszarze energetyki (w tym dotyczących energii odnawialnej) oraz udzielaniu wsparcia małym i średnim firmom oraz przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji. EBI będzie również pracować nad nowymi możliwościami zwiększania finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw działających na rynku krajowym – zwłaszcza poprzez wykorzystanie nowych produktów wdrażanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym elementem Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Kontekst

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla solidnych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej – zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

Więcej: