E-handel z Barroso

Poniedziałek 14 października będzie dniem rozpoczęcia czwartej i ostatniej rundy prowadzonej na żywo interaktywnej debaty internetowej – tym razem na temat handlu elektronicznego – między obywatelami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji i decydentami, organizowanej w ramach Miesiąca Jednolitego Rynku.

Dla obywateli i innych zainteresowanych stron jest to szansa przedstawienia własnych propozycji dotyczących przyszłości Unii oraz omówienia tych pomysłów online, w czasie rzeczywistym, z innymi obywatelami, zainteresowanymi podmiotami, urzędnikami i liderami oraz ekspertami z całej Europy.

Komisja ponownie wykorzystuje internet, aby zaangażować obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie jej programu politycznego. Forum internetowe stanowi dla zainteresowanych stron wyjątkową platformę bezpośredniej komunikacji z decydentami w Brukseli.

Podczas Miesiąca Jednolitego Rynku prowadzone są na forum kolejne debaty w czterech głównych obszarach tematycznych: zatrudnienia, praw socjalnych, banków oraz handlu elektronicznego – we wszystkich 24 językach Unii.

– Zakupy, sprzedaż i komunikacja za pośrednictwem internetu przynoszą przedsiębiorstwom i konsumentom wiele korzyści. A jednak wciąż napotykamy w tej dziedzinie różne przeszkody: internetowi sprzedawcy na przykład nie zawsze orientują się, jakie są ich obowiązki w zakresie podatku VAT i ochrony danych. Jednocześnie osoby dokonujące zakupów online są często przekierowywane na strony internetowe swoich krajów pochodzenia, gdzie nie mają dostępu do tych samych ofert lub nie mogą dokonać płatności swoją zagraniczną kartą bankową – mówi Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług – proszę uczestników debaty, aby w najbliższych dniach opisywali takie przeszkody i przedstawiali swoje pomysły na ich pokonanie. Jestem przekonany, że pomysły zwykłych ludzi będą dla nas, w Brukseli, źródłem inspiracji, jeśli chodzi o identyfikację wciąż istniejących barier na jednolitym rynku i sytuacji, gdy Unia musi podjąć działanie w celu ułatwienia życia obywatelom.

Debaty potrwają od poniedziałku do środy (14–16 października) i będą dotyczyć ponad 100 propozycji dotyczących handlu elektronicznego, zgłoszonych przez internautów z 24 państw – od propozycji zapewnienia nieograniczonego dostępu do muzyki, książek i filmów w internecie w całej Unii Europejskiej po inicjatywę mającą na celu utworzenie mechanizmu szybkiego reagowania w przypadkach, gdy producenci, dostawcy lub dystrybutorzy nie wypełniają swoich zobowiązań związanych z dostawą towarów do innych państw UE.

Ponadto odbędzie się 26 prowadzonych na żywo czatów internetowych w 14 językach, w których uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji UE. 16 października przewodniczący Komisji José Manuel Barroso przeprowadzi ostatni czat internetowy w ramach Miesiąca Jednolitego Rynku.

Po zakończeniu czterotygodniowych debat dotyczących czterech obszarów polityki w dniu 23 października na kanale Euronews odbędzie się telewizyjna debata, w której podsumowane zostaną wątki ze wszystkich dyskusji. Pięciu uczestników zostanie zaproszonych do udziału w debacie końcowej z udziałem komisarza Michela Barniera, podczas której będą mogli przedstawić swoje pomysły o tym, jak zmienić Europę.

Kontekst

Debaty w ramach Miesiąca Jednolitego Rynku prowadzone są na stronie internetowej http://www.yourideasforeurope.eu/en przez 4 kolejne tygodnie, przy czym w każdym tygodniu omawiany jest inny temat:

-23–25 września – zatrudnienie: Jak znaleźć pracę, założyć działalność gospodarczą lub uzyskać uznanie swoich kwalifikacji w Europie?
-30 września–2 października – prawa socjalne: Jakie prawa ochrony socjalnej przysługują na jednolitym rynku unijnym w zakresie emerytur, opieki zdrowotnej, usług publicznych itp.?
-7-9 października – banki: Co jeszcze można zrobić, aby zapewnić ochronę depozytów, zapobiec kolejnemu kryzysowi finansowemu oraz dopilnować, by banki inwestowały w gospodarkę realną, pobudzając wzrost gospodarczy?
-14–16 października – handel elektroniczny: Czy łatwo jest sprzedawać produkty przez internet lub kupować je i zamawiać z dostawą zagraniczną? W jaki sposób chronione są dane, które internauci udostępniają na portalach społecznościowych?

Miesiąc Jednolitego Rynku stanowi wyjątkową okazję dla europejskich internautów do oddolnego komentowania, kwestionowania i udoskonalania nowych koncepcji politycznych przedstawionych online. Oferuje on uczestnikom debat różne sposoby komunikacji z decydentami. Mogą oni:

-głosować i zgłaszać uwagi na temat propozycji strategii politycznych przedstawianych przez osoby prywatne, organizacje i przedsiębiorców,
-zadawać pytania komisarzom, posłom do PE, ekspertom unijnym i krajowym oraz dyskutować z nimi podczas prowadzonych na żywo czatów wideo; w ciągu całego miesiąca debat planuje się przeprowadzenie około 80 takich czatów.
-Pięciu uczestników zostanie zaproszonych do udziału w debacie końcowej z udziałem komisarza Michela Barniera, która odbędzie się 23 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i będzie transmitowana przez kanał Euronews.

Propozycje do dyskusji można nadal zgłaszać na platformie internetowej. Niemal 750 pomysłów przedstawionych przez zainteresowane podmioty i osoby prywatne zostało już opublikowanych na stronie internetowej www.yourideasforeurope.eu. Kwestie dotyczące zatrudnienia zostały poddane dyskusji 23 września, zagadnienia dotyczące praw socjalnych – 30 września, koncepcje dotyczące banków – 7 października, a wnioski na temat handlu elektronicznego zostaną podjęte 14 października.

Niezależni moderatorzy podsumują wyniki debaty – czyli pomysły, które zdaniem uczestników mogą zmienić Europę. Propozycje te zostaną również ujęte w sprawozdaniu końcowym, które zostanie opublikowane i może zostać uwzględnione podczas prac nad przyszłością UE.


źródło i więcej informacji:
Link