Dzień Praw Człowieka
Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej w Dniu Praw Człowieka, 10 grudnia 2013 r.

W tym roku przypada dwudziesta rocznica Światowej Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w Wiedniu w 1993 r. Wiedeńska deklaracja i program działania przypieczętowały powszechność wszystkich praw człowieka i doprowadziły do historycznych postępów w ich promowaniu i ochronie. Nadal stanowią one źródło inspiracji dla UE, dla której prawa człowieka są jedną z podstawowych zasad. Dziś przypada także dwudziesta rocznica ustanowienia Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka. Pragniemy pogratulować Wysokiej Komisarz Navi Pillay za jej osobiste zaangażowanie i wyrazić uznanie dla ogromu prac wykonanych przez jej biuro na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie.

Rok temu UE przyjęła ramy strategiczne i plan działania dotyczące praw człowieka i demokracji i mianowała pierwszego Specjalnego Przedstawiciela ds. Praw Człowieka, Stavosa Lambrinidisa. Od tego czasu staramy się zapewnić włączanie praw człowieka i demokracji do głównego nurtu polityki we wszystkich działaniach zewnętrznych UE. Przyjęliśmy nowe wytyczne UE w sprawie wolności religii lub przekonań oraz w sprawie pełnego korzystania z praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI). Kontynuujemy naszą długoletnią kampanię na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie.

UE będzie nadal propagować powszechne poszanowanie i ochronę wszystkich praw człowieka wszystkich osób na całym świecie. Jesteśmy zaniepokojeni nasilającym się zjawiskiem zastraszania, przemocy i cenzury, z którymi w wielu krajach stykają się media i obrońcy praw człowieka. Dziś jesteśmy myślami z wszystkimi osobami występującymi w obronie praw człowieka doświadczającymi prześladowań. UE będzie nieustannie wspierać prawa człowieka i demokrację oraz tych, którzy ich bronią.

***

Dzień Praw Człowieka (Human Rights Day) został ustanowiony w przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

źródło i więcej informacji: Link